Bảng điện tử Panasonic UB 5835

Thương hiệu: Panasonic | Bảng điện tử Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

27.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng điện tử Panasonic UB 5835</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kiểu bảng thiết kế với khung slim mỏng sang trọng&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Sử dụng cả 02 mặt bảng viết. C&oacute; thể in từng mặt bảng hoặc gộp chung tr&ecirc;n c&ugrave;ng một mặt giấy</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Viết v&agrave; in trực tiếp nội dung bảng ra giấy A4 th&ocirc;ng thường</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lưu v&agrave; tạo file (format file: JPG, PNG, PDF, BMP, TIFF) nội dung viết tr&ecirc;n bảng v&agrave;o m&aacute;y vi t&iacute;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối lưu file v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng USB 2.0 (Win 98 Me, 2000, XP)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ nhớ: 64 MB&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều khiển song song c&aacute;c lệnh chức năng của bảng trực tiếp từ m&aacute;y vi t&iacute;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch cỡ bảng: H1,334 x W1,735 x D212mm (kh&ocirc;ng t&iacute;nh ch&acirc;n)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch cỡ mặt bảng viết : 900mm x 1,625mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng copy : 850 x 1,613mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng : 27kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chọn th&ecirc;m: ch&acirc;n bảng ( Bảng bắt buộc phải d&ugrave;ng ch&acirc;n)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Malaysia.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807