Bảng điện tử Plus M-18S

Thương hiệu: Plus | Bảng điện tử Plus, 

Đánh giá

:

Giá

:

30.200.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng điện tử Plus M-18S</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước: W 1480 x D 744 x H 1947 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước bảng: W 1300 x H 910 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước đọc W 1280 x H 900 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Số trang: 2&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều khiển bảng: Tự động / Bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng USB: 3 cổng: cổng B-Type cho m&aacute;y t&iacute;nh, cổng A-Type cho m&aacute;y in v&agrave; cho USB Flash Memory&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phương thức đọc: CIS (Contact Image Sensor)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y in tương th&iacute;ch: M&aacute;y in phun: HP PCL3e, PCL3GUI/EPSON Single Function Printer&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Giấy in A4-size(210x297mm)/Letter-size(8.5&rdquo;x11&rdquo;) Plain Paper&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;u: M&agrave;u / Trắng &amp; đen&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tương th&iacute;ch hệ điều h&agrave;nh: Windows XP(Home Edition/Professional Edition Service Pack 3 or later), Windows Vista (32bit/64 bit), Windows 7 (32bit/64 bit) Apple Macintosch computer with USB port, Mac OS x 10.5 or greater&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">File định dạng JPEG&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng : In trực tiếp từ bảng ra m&aacute;y in phun m&agrave;u, Viết được hai mặt bảng , Lưu trữ v&agrave;o USB , Lưu trữ v&agrave;o PC&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khối lượng (kh&ocirc;ng c&oacute; ch&acirc;n đứng v&agrave; m&aacute;y in) 20,3 Kg&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807