Bảng điện tử Plus M-18W

Thương hiệu: Plus | Bảng điện tử Plus, 

Đánh giá

:

Giá

:

36.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng điện tử Plus M-18W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước: W1980 &times; D744 &times; H1947 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước bảng: W1800mm &times; H910mm K&iacute;ch thước đọc W 1780 x H 900 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Số trang: 2&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều khiển bảng: Tự động / Bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng USB: 3 cổng: cổng B-Type cho m&aacute;y t&iacute;nh, cổng A-Type cho m&aacute;y in v&agrave; cho USB Flash Memory&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phương thức đọc: CIS (Contact Image Sensor)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y in tương th&iacute;ch: M&aacute;y in phun: HP PCL3e, PCL3GUI/EPSON Single Function Printer</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Mạng Cổng LAN: RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Giấy in A4-size(210x297mm)/Letter-size(8.5&rdquo;x11&rdquo;) Plain Paper&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;u: M&agrave;u / Trắng &amp; đen&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tương th&iacute;ch hệ điều h&agrave;nh: Microsoft&reg; Windows 2000 Professional (Service Pack 4 or Later) /Windows XP (Home Edition/Professional Edition (Service Pack 2 or Later) /Vista (32 bit) / Windows 7 (32 bit / 64 bit) / Mac OS X&reg; 10.5 or later Tr&igrave;nh duyệt web: Windows: Internet Explorer&reg; 6.0 or Later Macintosh: Safari&reg; 4 or Later ,</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">File định dạng JPEG&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng : In trực tiếp từ bảng ra m&aacute;y in phun m&agrave;u, Viết được hai mặt bảng,Lưu trữ v&agrave;o USB ,Lưu trữ v&agrave;o PC&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khối lượng (kh&ocirc;ng c&oacute; ch&acirc;n đứng v&agrave; m&aacute;y in): 25,0 Kg&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807