Bảng điện tử Plus N-20S

Thương hiệu: Plus | Bảng điện tử Plus, 

Đánh giá

:

Giá

:

32.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">T&Iacute;NH NĂNG</span></p> <table style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<img alt="Máy Chiếu" border="0" class="img-editor" src="http://minhnamtech.vn/FileUpload/Images/download.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">N-20, mỏng nhất c&oacute; thể<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Model N-20 c&oacute; chiều rộng chỉ bằng một nửa chiều rộng của c&aacute;c model trước đ&oacute;. N-20 với k&iacute;ch thước cực mỏng c&oacute; thể được treo gọn tr&ecirc;n tường, tiết ki&ecirc;m diện t&iacute;ch sử dụng của ph&ograve;ng.&nbsp;</span> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></div> </td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Thuận tiện trong việc sử dụng mạng<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Sử dụng một m&aacute;y chủ để lưu dữ liệu. Chỉ cần một h&agrave;nh đ&ocirc;ng đơn giản c&oacute; thể lưu giữ được nội dung cuộc họp. Bất kỳ một m&aacute;y t&iacute;nh n&agrave;o cũng c&oacute; thể truy cập v&agrave;o kho dữ liệu để lấy th&ocirc;ng tin th&ocirc;ng qua mạng LAN với t&ecirc;n truy cập v&agrave; mật khẩu.&nbsp;</span> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></div> </td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<img alt="Máy Chiếu" border="0" class="img-editor" src="http://minhnamtech.vn/FileUpload/Images/plus_ns_big.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Bảng điện tử Plus N-20S</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">K&iacute;ch thước: W1480 &times; D744 &times; H1947 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">K&iacute;ch thước bảng: W1300mm &times; H910mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">K&iacute;ch thước đọc: W 1280 x H 900 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Số trang: 2&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Điều khiển bảng: Tự động / Bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Cổng USB: 3 cổng: cổng B-Type cho m&aacute;y t&iacute;nh, cổng A-Type cho m&aacute;y in v&agrave; cho USB Flash Memory&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Phương thức đọc: CIS (Contact Image Sensor)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Độ ph&acirc;n giải khi đọc: Hướng qu&eacute;t ch&iacute;nh (bề mặt tấm thẳng đứng) 50 dpi (1,92 điểm / mm)Hướng qu&eacute;t phụ (bề mặt tấm ngang) 50 dpi (1,82 điểm / mm)</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">M&aacute;y in tương th&iacute;ch: M&aacute;y in phun: HP PCL3e, PCL3GUI/EPSON Single Function Printer&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Giấy in A4-size(210x297mm)/Letter-size(8.5&rdquo;x11&rdquo;) Plain Paper&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">M&agrave;u: M&agrave;u / Trắng &amp; đen</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Tương th&iacute;ch hệ điều h&agrave;nh: Windows XP(Home Edition/Professional Edition Service Pack 3 or later), Windows Vista (32bit/64 bit), Windows 7 (32bit/64 bit) Apple Macintosch computer with USB port, Mac OS x 10.5 or greater&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">File định dạng JPEG&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">T&iacute;nh năng : In trực tiếp từ bảng ra m&aacute;y in phun m&agrave;u, Viết được hai mặt bảng, Lưu trữ v&agrave;o USB&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Đồng hồ: Sử dụng để đ&aacute;nh dấu thời gian v&agrave; t&iacute;nh chất tập tin(Bao gồm pin dự ph&ograve;ng khi mất điện)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Lưu trữ v&agrave;o PC&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Khối lượng (kh&ocirc;ng c&oacute; ch&acirc;n đứng v&agrave; m&aacute;y in): 20 Kg&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807