Bảng điện tử Plus N-20W

Thương hiệu: Plus | Bảng điện tử Plus, 

Đánh giá

:

Giá

:

37.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng điện tử Plus N-20W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: W1980 x D146 x H1014 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước với ch&acirc;n đứng: W1980 x D744 x H1947 mm&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khối lượng chưa c&oacute; m&aacute;y in v&agrave; ch&acirc;n đứng : 25 Kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng l&agrave;m việc k&iacute;ch thước bảng: W1800 x H910 mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Số trang: 2&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phương thức điều khiển bảng: Tự động/Bằng tay</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thước: 50mm (2 inches) Squares</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng USB 3 cổng: cổng B-Type (cho m&aacute;y t&iacute;nh), cổng A-Type (cho m&aacute;y in) v&agrave; cho USB Flash Memory</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng LAN: RJ45 (10/100 Base-TX)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phương thức đọc: CIS (Contact Image Sensor)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y in tương th&iacute;ch HP 6230 phun m&agrave;u printer</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Giấy in: A4-size (210x297mm)/Letter-size (8.5&rdquo;x11&rdquo;) Plain Paper</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;u: Trắng đen</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải: 300 dpi(11.8 x 11.8 dot/mm)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Giao thức: USB 2.0</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối m&aacute;y t&iacute;nh: USB 2.0</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hệ điều h&agrave;nh tương th&iacute;ch: Windows XP (Home Edition/Professional Edition Service Pack 3 or later), Windows Vista (32bit/64 bit), Windows 7 (32bit/64 bit) Apple Macintosh computer with USB port, Mac OS x 10.5 or greater</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Định dạng file: PNG/JPEG/PDF</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối mạng: LAN</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đầu nối: RJ45</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Loại kết nối: 10/100 Base-TX</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Giao thức: TCP/IP</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nguồn: AC100V-240V, 50-60Hz</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điện năng ti&ecirc;u thụ: 2W or less(chờ), 5W(khi mở), 12W(vận h&agrave;nh)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều kiện m&ocirc;i trường: Nhiệt độ 10C-35C</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ẩm: 30%-85%</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&agrave;i đặt: Treo tường hoặc ch&acirc;n đứng (t&ugrave;y chọn ch&acirc;n đứng)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phụ kiện: B&uacute;t (đen, đỏ, xanh dương, xanh l&aacute;), dụng cụ x&oacute;a bảng, AC Power Adaptor, D&acirc;y điện(2.5m), c&aacute;p USB (3m), khung gắn tường, hướng dẫn an to&agrave;n, t&agrave;i liệu người d&ugrave;ng, hướng dẫn c&agrave;i đặt&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&ugrave;y chọn ch&acirc;n đứng&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước: W1270xD640xH1450mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khối lượng: 12.5kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh : 12 th&aacute;ng</span></p>

Hotline : 0964003807