Bảng tương tác Panasonic T781W

Thương hiệu: Panasonic | Bảng điện tử Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

32.100.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảng tương t&aacute;c Panasonic T781W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước m&agrave;n h&igrave;nh: 83&rsquo;&rsquo; tương đương(2.080 (W) x 1.340(H) mm)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 28 kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; 02 cổng USB</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; hệ thống loa &acirc;m thanh nổi, c&oacute; sẵn cổng USB để kết nối với loa ngo&agrave;i</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đặc t&iacute;nh bảng:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Mặt bảng được thiết kế với sức bền cao, chống va đập</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Mặt bảng c&oacute; độ lo&aacute; thấp (kh&ocirc;ng phản chiếu)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; thể gắn giấy l&ecirc;n bảng bằng nam ch&acirc;m (mặt bảng h&uacute;t được nam ch&acirc;m)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phần mềm s&aacute;ng tạo mới</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ: D&ugrave;ng tia hồng ngoại v&agrave; s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m, sử dụng b&uacute;t điện tử</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đặc t&iacute;nh của b&uacute;t điện tử:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thiết kế vạn năng, sử dụng như chuột m&aacute;y t&iacute;nh gi&uacute;p cho việc tr&igrave;nh b&agrave;y tr&ocirc;i chảy.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Dễ viết</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng kỹ thuật:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Sử dụng mặt bảng như giao diện m&aacute;y t&iacute;nh với thanh c&ocirc;ng cụ c&oacute; c&aacute;c t&iacute;nh năng sau:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chữ viết v&agrave; h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n bảng được lưu v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; được chia sẻ như những dữ liệu điện tử</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hỗ trợ phần mềm s&aacute;ng tạo mới (New Elite Panaboard book) thuận tiện cho việc soạn thảo gi&aacute;o &aacute;n trong gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng đổi m&agrave;u b&uacute;t viết (đen, đỏ, xanh l&aacute; c&acirc;y, xanh da trời)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng thay đổi n&eacute;t b&uacute;t (đậm, nhạt, thanh, mảnh)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng chụp ảnh desktop giống như một tập tin ảnh v&agrave; lưu v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng thay đổi nền của desktop sang bảng trắng để viết</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng ph&oacute;ng to v&ugrave;ng h&igrave;nh ảnh được tr&igrave;nh chiếu tr&ecirc;n Panaboard (như k&iacute;nh l&uacute;p)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng che những h&igrave;nh ảnh được chiếu tr&ecirc;n bảng v&agrave; mở dần từng phần</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng chiếu s&aacute;ng v&ugrave;ng cần nhấn mạnh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng ghi lại c&aacute;c thao t&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng bảng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng thu nhỏ thanh c&ocirc;ng cụ tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh theo 3 cỡ kh&aacute;c nhau.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng kh&aacute;c: Tẩy, xo&aacute; một phần hoặc tất cả, huỷ bỏ thao t&aacute;c hoặc kh&ocirc;i phục lại thao t&aacute;c, hiển thị b&agrave;n ph&iacute;m để đ&aacute;nh chữ....</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;c đặc t&iacute;nh kh&aacute;c</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối lưu file v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng USB 2.0 (Win 2000, XP, Vista)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ nhớ: Windows 2000 (256 MB or more); Windows XP (512 MB or more); Windows Vista (512 MB or more).</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nguồn điện: AC (120/220V)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;c thiết bị k&egrave;m theo: B&uacute;t điện tử, c&aacute;p USB, c&aacute;p nguồn</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ phận chọn th&ecirc;m:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ch&acirc;n bảng, bộ lắp nối treo tường</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Malaysia.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807