Giá treo điện Dalite ECM110

Thương hiệu: Chưa cập nhật | Giá treo máy chiếu, 

Đánh giá

:

Giá

:

5.800.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Gi&aacute; treo điện Dalite ECM110</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khung treo điện tử cho m&aacute;y chiếu đa năng , sử dụng để treo m&aacute;y chiếu phục vụ cho c&aacute;c hội nghị, truyền th&ocirc;ng đa phương tiện.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Được l&agrave;m bằng nh&ocirc;m, sắt chất lượng cao ph&ugrave; hợp cho việc treo c&aacute;c thiết bị M&agrave;n CRT, LCD v&agrave; m&aacute;y chiếu LCD, DLP</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thiết bị cho ph&eacute;p định vị ch&iacute;nh x&aacute;c vị tr&iacute; dừng, thả theo y&ecirc;u cầu.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Max tải trọng : 30kgs</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hoạt động ổn định, tiếng ồn thấp, dễ sử dụng, điều khiển từ xa hoặc trực tiếp.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chống rung, chống ẩm, chống rỉ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">thiết kế lắp &acirc;m trần khi bạn kh&ocirc;ng sử dụng, v&agrave; chỉ bằng 1 thao t&aacute;c ấn n&uacute;t lập tức khung điện tử sẽ hạ thiết bị của bạn xuống đ&uacute;ng vị tr&iacute; bạn đ&atilde; định vị trước.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ứng dụng: Chủ yếu sử dụng cho c&aacute;c hội nghị, hội trường đa chức năng, trung t&acirc;m hội nghị quốc tế, trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo, lớp học, tổ chức gi&aacute;o dục, nghe nh&igrave;n v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đặc điểm kỹ thuật:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Model : ECM110</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điện &aacute;p sử dụng: 220V-50Hz&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng suất : 20W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước: 45 x 45 x 50cm ( L * W * H)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước mặt b&iacute;ch: 50 x 50 cm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tải trọng : 30kgs</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ d&agrave;i tối đa : Max 1m - Min 0,15m</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng : 17kgs</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng.</span></p>

Hotline : 0964003807