Màn chiếu 3 chân Grandview PT L96x96WM

Thương hiệu: Grandview | Màn chiếu 3 chân, 

Đánh giá

:

Giá

:

5.129.000₫

5.575.000₫

-8%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n chiếu 3 ch&acirc;n Grandview PT-L96x96WM&nbsp;<br /> K&iacute;ch thước: 2m44 x 2m44<br /> K&iacute;ch thước đường ch&eacute;o 136&rdquo;<br /> tỷ lệ 1:1<br /> Thiết kế bộ mở ch&acirc;n m&agrave;n ra chỉ bằng c&uacute; hu&yacute;ch ch&acirc;n.&nbsp;<br /> C&oacute; n&uacute;t kh&oacute;a an to&agrave;n, đẩy về vị tr&iacute; OFF sau khi sử dụng để tr&aacute;nh thanh hỗ trợ trượt khỏi vị tr&iacute; khi v&ocirc; t&igrave;nh chạm v&agrave;o n&uacute;t kh&oacute;a.&nbsp;<br /> Bộ điều chỉnh độ m&eacute;o ngay tr&ecirc;n m&agrave;n gi&uacute;p hạn chế m&eacute;o h&igrave;nh.&nbsp;<br /> Chiều cao của m&agrave;n c&oacute; thể điều chỉnh theo &yacute; muốn v&agrave; dễ d&agrave;ng ph&ugrave; hợp với nhiều loại m&aacute;y chiếu kh&aacute;c nhau.&nbsp;<br /> Độ cao của vỏ hộp c&oacute; được thiết kế độc đ&aacute;o c&oacute; thể điều chỉnh bằng t&ocirc;-v&iacute;t so với c&acirc;y giữ m&agrave;n.&nbsp;<br /> T&iacute;ch hợp sẵn bộ đẩy m&agrave;n l&ecirc;n bằng kh&iacute; gi&uacute;p cho dễ d&agrave;ng k&eacute;o m&agrave;n l&ecirc;n xuống, thậm ch&iacute; chỉ bằng 2 đầu ng&oacute;n tay cũng c&oacute; thể đẩy l&ecirc;n được, đồng thời cũng đảm bảo an to&agrave;n cho người sử dụng khi v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m trượt m&agrave;n (đối với 2 model PT-L120WM, PT-L96x96WM).&nbsp;<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.<br /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Hotline : 0964003807