Màn chiếu 3 chân Prima 84inch

Thương hiệu: Prima | Màn chiếu 3 chân, 

Đánh giá

:

Giá

:

800.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n chiếu 3 ch&acirc;n Prima 60inch<br /> K&iacute;ch thước độ d&agrave;i m&agrave;n chiếu: 1,52m x 1,52m ( 60&quot; x 60&quot;)<br /> Tương đương: 84 inch đường ch&eacute;o<br /> Tỉ lệ: 1:1<br /> Chất liệu Mate White, độ bền cao<br /> C&oacute; độ bắt s&aacute;ng cao hơn gấp hai lần so với bạt trắng&nbsp;<br /> Kiểu d&aacute;ng m&agrave;n: Hộp h&igrave;nh vu&ocirc;ng, sơn trắng kem, Ch&acirc;n th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ.<br /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng.</p>

Hotline : 0964003807