Màn chiếu 3 chân Screen Pro TS3120

Thương hiệu: Screen | Màn chiếu 3 chân, 

Đánh giá

:

Giá

:

2.118.500₫

2.453.000₫

-14%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n chiếu 3 ch&acirc;n Screen Pro TS3120<br /> K&iacute;ch thước: 2m44 x 1m83<br /> K&iacute;ch thước đường ch&eacute;o: 120&quot;.<br /> Tỉ lệ: 4:3<br /> Thiết kế chắc chắn v&agrave; nhẹ.&nbsp;<br /> C&aacute;c chi tiết m&agrave;n được l&agrave;m bằng th&eacute;p v&agrave; nhựa, hạn chế chầy xước.&nbsp;<br /> Thanh giữ mỏng gi&uacute;p bề mặt m&agrave;n chiếu lu&ocirc;n phẳng.&nbsp;<br /> C&oacute; thể k&eacute;o v&agrave; dừng m&agrave;n tại bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o mong muốn.&nbsp;<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.<br /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Hotline : 0964003807