MÀN CHIẾU DI ĐỘNG EXZEN M52 52 INCH

Thương hiệu: Exzen | Màn chiếu di động, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n h&igrave;nh di động (Portable) của Exzen c&oacute; kết cấu thiết kế ho&agrave;n hảo được sản xuất tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết bị ti&ecirc;n tiến của EXZEN Korea.&nbsp; M&agrave;n chiếu di động EXZEN chỉ sử dụng vải m&agrave;n chất lượng cao, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng Cong viền m&agrave;n, sọc ngang, lồi l&otilde;m m&agrave;n v&agrave; dễ d&agrave;ng vệ sinh khi bị bụi bẩn. Thiết lập v&agrave; duy tr&igrave; một g&oacute;c 90 độ với bề mặt l&agrave; đặc điểm quan trọng nhất của m&agrave;n h&igrave;nh di động. Nếu kh&ocirc;ng, h&igrave;nh ảnh chiếu sẽ bị m&eacute;o, kh&ocirc;ng ổn định v&agrave; độ bền k&eacute;m.</p> <p>Tỷ lệ 4:3&nbsp;<br /> K&iacute;ch thước v&ugrave;ng chiếu: 1060*785mm<br /> K&iacute;ch thước hộp m&agrave;n: 1250*117*99mm<br /> G&oacute;c nh&igrave;n: 1600<br /> Chất liệu vải: WOVEN<br /> Chất liệu hộp m&agrave;n: Nh&ocirc;m<br /> Bảo h&agrave;nh ch&iacute;nh h&atilde;ng EXZEN 12 th&aacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p>

Hotline : 0964003807