Màn chiếu điện Exzen TES200W A

Thương hiệu: Exzen | Màn chiếu điện, 

Đánh giá

:

Giá

:

28.990.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n chiếu điện Exzen TES200W-A<br /> K&iacute;ch thước độ d&agrave;i m&agrave;n chiếu: 4,07m x 3,05m<br /> Tương đương: 200 inch đường ch&eacute;o<br /> Tỉ lệ: 4:3<br /> Thiết kế v&agrave; sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn QC &amp; QA của H&agrave;n Quốc, động cơ y&ecirc;n tĩnh giảm 30% độ ồn so với sản phẩm c&ugrave;ng loại c&aacute;c thương hiệu kh&aacute;c.&nbsp;<br /> Khắc phục tất cả c&aacute;c yếu tố ảnh hưởng của &aacute;nh s&aacute;ng khi tr&igrave;nh chiếu, vải m&agrave;n được phủ một lớp huỳnh quang đặc biệt để l&agrave;m tăng độ s&aacute;ng hơn gấp 6 lần so với vải m&agrave;n chiếu th&ocirc;ng thường. Tăng g&oacute;c nh&igrave;n từ 2 ph&iacute;a gi&uacute;p quan s&aacute;t r&otilde; n&eacute;t nhất từ c&aacute;c g&oacute;c kh&aacute;c nhau<br /> Vải m&agrave;n lu&ocirc;n phẳng kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng vải m&agrave;n c&oacute; c&aacute;c nếp nhăn ngang hoặc dọc g&acirc;y ảnh hưởng đến chất lượng tr&igrave;nh chiếu<br /> Động cơ sử dụng Tubular Motor c&oacute; chế độ zơle tự ngắt bảo vệ thiết bị.<br /> Hộp m&agrave;n thiết kế bằng Nh&ocirc;m , giảm trọng lượng m&agrave;n chỉ bằng &frac12; so với c&aacute;c loại m&agrave;n c&ugrave;ng loại của thương hiệu kh&aacute;c.<br /> Xuất xứ 100% từ H&agrave;n Quốc c&oacute; giấy tờ CO, ISO, giấy chứng nhận đại l&yacute; đầy đủ<br /> Xuất xứ: H&agrave;n Quốc.<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng.</p>

Hotline : 0964003807