Màn chiếu điện Grandview Crystal 120 4:3

Thương hiệu: Grandview | Màn chiếu điện, 

Đánh giá

:

Giá

:

8.950.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>T&ecirc;n sản phẩm : M&agrave;n chiếu điện&nbsp; Grandview Crystal 120&rdquo; (4:3)</p> <p>T&iacute;nh năng nổi bật:<br /> Vỏ hộp h&igrave;nh b&aacute;t gi&aacute;c với chất liệu kim loại tr&aacute;ng truyền thống, gi&uacute;p cho m&agrave;n chắc chắn khi lắp đặt v&agrave; sử dụng;<br /> Thiết kế kiểu cổ điển, đơn giản v&agrave; nhỏ gọn, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c văn ph&ograve;ng vừa v&agrave; nhỏ;<br /> Bộ điều khiển từ xa sử dụng s&oacute;ng hồng ngoại, gi&uacute;p việc điều khiển nhạy v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c;<br /> G&oacute;c nh&igrave;n l&ecirc;n đến 160&deg;;<br /> Vải m&agrave;n chất liệu Matte White c&oacute; 4 lớp trong đ&oacute; c&oacute; lớp sợi thủy tinh.&nbsp;<br /> Vải m&agrave;n của Grandview th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, chống mốc, chống thấm nước v&agrave; kh&ocirc;ng bắt lửa</p> <p>T&iacute;nh năng kh&aacute;c:<br /> Vải m&agrave;n được cấu trục gồm 4 lớp, trong đ&oacute; c&oacute; lớp sợi thuỷ tinh, đảm bảo m&agrave;n chiếu lu&ocirc;n căng v&agrave; phẳng khi k&eacute;o xuống.<br /> Được khắc c&aacute;c si&ecirc;u r&atilde;nh quang học tr&ecirc;n bề mặt, m&agrave;n sẽ đạt độ ph&acirc;n giải hơn 125 cặp d&ograve;ng/ mm, gi&uacute;p h&igrave;nh ảnh lu&ocirc;n sắc n&eacute;t.<br /> Bằng việc xử l&yacute; độ tương phản cao, trong khi vẫn duy tr&igrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c của m&agrave;u sắc v&agrave; dải m&agrave;u, gi&uacute;p cho h&igrave;nh ảnh<br /> Bảo Hành: 12 Tháng<br /> Xu&acirc;́t Xứ: Trung Qu&ocirc;́c</p>

Hotline : 0964003807