Màn chiếu điện Grandview Fantasy 100

Thương hiệu: Grandview | Màn chiếu điện, 

Đánh giá

:

Giá

:

8.600.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>T&ecirc;n sản phẩm : M&agrave;n chiếu điện Grandview Fantasy 100&quot;<br /> Mã sản ph&acirc;̉m: FA-M70X70WM5<br /> Kích thước đường chéo: 100&quot;<br /> Kích thước(DxR): 1m78*1m78</p> <p>T&iacute;nh năng nổi bật:<br /> Thiết kế thẩm mỹ ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian trang trọng;<br /> Cấu tr&uacute;c nh&ocirc;m đ&uacute;c nguy&ecirc;n khối mang tới sự chắc chắn v&agrave; bền bỉ;<br /> Nhiều lựa chọn điều khiển, mang tới sự linh hoạt khi t&iacute;ch hợp hệ thống;<br /> G&oacute;c nh&igrave;n l&ecirc;n đến 160&deg;;<br /> Vải m&agrave;n chất liệu Matte White c&oacute; 4 lớp trong đ&oacute; c&oacute; lớp sợi thủy tinh.&nbsp;<br /> Vải m&agrave;n của Grandview th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, chống mốc, chống thấm nước v&agrave; kh&ocirc;ng bắt lửa.</p> <p>T&iacute;nh năng kh&aacute;c:<br /> Thiết kế hộp m&agrave;n m&agrave;u trắng b&oacute;ng, h&igrave;nh vu&ocirc;ng hơi tạo cong &amp; những đường kẻ chỉ đẹp mắt;Vải m&agrave;n được cấu trục gồm 4 lớp, trong đ&oacute; c&oacute; lớp sợi thuỷ tinh, đảm bảo m&agrave;n chiếu lu&ocirc;n căng v&agrave; phẳng khi k&eacute;o xuống.<br /> Được khắc c&aacute;c si&ecirc;u r&atilde;nh quang học tr&ecirc;n bề mặt, m&agrave;n sẽ đạt độ ph&acirc;n giải hơn 125 cặp d&ograve;ng/ mm, gi&uacute;p h&igrave;nh ảnh lu&ocirc;n sắc n&eacute;t.<br /> Bằng việc xử l&yacute; độ tương phản cao, trong khi vẫn duy tr&igrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c của m&agrave;u sắc v&agrave; dải m&agrave;u, gi&uacute;p cho h&igrave;nh ảnh khi chiếu l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lu&ocirc;n sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng.<br /> Gi&aacute; treo m&agrave;n h&igrave;nh h&igrave;nh chữ L đi k&egrave;m, c&oacute; thể trượt tr&ecirc;n r&atilde;nh sau của hộp m&agrave;n, gi&uacute;p cho việc treo tường hay treo trần trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng v&agrave; cơ động; người lắp đặt kh&ocirc;ng cần phải định vị ch&iacute;nh x&aacute;c 2 điểm cần bắt như m&agrave;n h&igrave;nh th&ocirc;ng thường.</p> <p>Bảo Hành: 12 Tháng<br /> Xu&acirc;́t Xứ: Trung Qu&ocirc;́c</p>

Hotline : 0964003807