Màn chiếu điện Screen Pro ES1084

Thương hiệu: Screen | Màn chiếu điện, 

Đánh giá

:

Giá

:

30.105.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n chiếu điện Screen Pro ES1084&nbsp;<br /> K&iacute;ch thước: 2m13 x 2m13<br /> K&iacute;ch thước đường ch&eacute;o 120&rdquo;&nbsp;<br /> Tỷ lệ 1:1<br /> Hộp m&agrave;n được l&agrave;m bằng th&eacute;p &aacute;nh s&aacute;ng chống c&agrave;o xước v&agrave; 2 đầu bịt nhựa x&aacute;m.&nbsp;<br /> Trục m&agrave;n bằng nh&ocirc;m h&igrave;nh xoắn ốc gi&uacute;p cho bề mặt m&agrave;n lu&ocirc;n phẳng, kh&ocirc;ng tạo nếp kẻ nhăn.&nbsp;<br /> Hệ thống m&ocirc;-tơ hoạt động c&oacute; độ ồn thấp v&agrave; bền bỉ, đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; trơn tru khi vận h&agrave;nh.&nbsp;<br /> Điều khiển từ xa s&oacute;ng Radio c&oacute; chức năng nhận m&atilde; của mỗi loại m&agrave;n v&agrave; t&iacute;ch hợp chức năng b&uacute;t chỉ laze.<br /> Chất liệu vải c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao gi&uacute;p tr&igrave;nh chiếu r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; gi&agrave;u m&agrave;u sắc.<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.<br /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Hotline : 0964003807