Màn chiếu treo tường Screen Pro MS80

Thương hiệu: Screen | Màn chiếu treo tường, 

Đánh giá

:

Giá

:

1.561.000₫

1.784.000₫

-12%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&agrave;n chiếu treo tường Screen Pro MS80<br /> K&iacute;ch thước: 2m03 x 2m03<br /> K&iacute;ch thước đường ch&eacute;o 105&rdquo;&nbsp;<br /> Tỷ lệ 1:1<br /> Hộp m&agrave;n m&agrave;u trắng, hai đầu bịt bằng nhựa m&agrave;u x&aacute;m.&nbsp;<br /> K&eacute;o m&agrave;n xuống bất cứ vị tr&iacute; n&agrave;o mong muốn, rồi giữ trong 1.2 gi&acirc;y, m&agrave;n sẽ tự dừng.&nbsp;<br /> Bi&ecirc;n xung quanh m&agrave;n m&agrave;u đen l&agrave;m tối ưu h&oacute;a h&igrave;nh ảnh.&nbsp;<br /> C&oacute; thể treo trần hoặc treo tường dễ d&agrave;ng.&nbsp;<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.<br /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Hotline : 0964003807