Máy chiếu 4K BenQ W11000

Thương hiệu: BenQ | Máy chiếu BenQ, 

Đánh giá

:

Giá

:

159.000.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">BenQ W11000 : Mở m&agrave;n cuộc chiến m&aacute;y chiếu c&ocirc;ng nghệ 4K​</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> ​<br style="box-sizing: border-box;" /> Năm 2017 sẽ l&agrave; năm bản lề đ&aacute;nh dấu sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ m&aacute;y chiếu 4K khi BenQ giới thiệu phi&ecirc;n bản Projector DLP ULtra HD đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới đạt chứng nhận THX.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="401" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414155735_maychieubenqw11000xemphim4k.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="650" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tại sao m&aacute;y chiếu độ ph&acirc;n giải 4K đ&atilde; xuất hiện từ năm 2012 nhưng tới năm 2017 cuộc cạnh tranh c&ocirc;ng nghệ mới thật sự bắt đầu gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng sẽ c&oacute; nhiều lựa chọn với những sản phẩm c&ocirc;ng nghệ c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh hấp dẫn hơn.<br style="box-sizing: border-box;" /> Đi ngược d&ograve;ng thời gian, m&aacute;y chiếu giải tr&iacute; gia đ&igrave;nh được sản xuất dựa tr&ecirc;n 3 c&ocirc;ng nghệ ch&iacute;nh : 3LCD, Lcos v&agrave; DLP với những ưu v&agrave; khuyết điểm kh&aacute;c nhau. Chiếc m&aacute;y chiếu 4K đầu ti&ecirc;n xuất hiện đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2012 dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ Lcos nhưng một c&uacute; h&iacute;ch tuy l&uacute;c đ&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh c&ograve;n kh&aacute; cao. C&ocirc;ng nghệ m&aacute;y chiếu 4K DLP lu&ocirc;n được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng mong chờ v&agrave; ưa chuộng do chất lượng h&igrave;nh ảnh tốt v&agrave; c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn. V&agrave; sau 4 năm chờ đợi, chiếc m&aacute;y chiếu DLP 4K đầu ti&ecirc;n được thương mại h&oacute;a tr&ecirc;n thị trường mới mẫu W11000 mang thương hiệu BenQ.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TR&Ecirc;N M&Aacute;Y CHIẾU 4K BENQ W11000</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới hổ trợ độ ph&acirc;n giải ULtra HD 3840x2160 với tấm nền cảm biến DMD c&ocirc;ng nghệ DLP đạt 8.3 Triệu điểm ảnh cho h&igrave;nh ảnh độ n&eacute;t cao l&ecirc;n đến hơn 300&rdquo;. C&ocirc;ng nghệ DLP với ưu điểm cho dải m&agrave;y rộng, độ tương phản động cao v&agrave; hạng chế thấp nhất c&aacute;c hiện tượng nhiễu h&igrave;nh như h&igrave;nh ảnh mờ nh&ograve;e khi chuyển động nhanh, hiện tượng b&oacute;ng ma &hellip; vv<br style="box-sizing: border-box;" /> Đạt chứng nhận THX- Bản quyền chứng nhận ti&ecirc;u chuẩn khắt khe về chất lượng &acirc;m thanh v&agrave; h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n thế giới của Lucasfilm, để đạt được chứng nhận n&agrave;y, W11000 phải trải qua những b&agrave;i test kiểm duyệt hết sức gắt gao của c&aacute;c kỹ sư THX v&agrave; phải vượt qua 200 thử nghiệm để đạt hơn 500 điểm từ c&aacute;c b&agrave;i test dữ liệu như phổ gamma ch&iacute;nh x&aacute;c, nhiệt độ m&agrave;u đồng nhất v&agrave; tỷ lệ tương phản cao.<br style="box-sizing: border-box;" /> Hiệu suất m&agrave;u sắc theo chuẩn Rec.709 - dựa theo ti&ecirc;u chuẩn m&agrave;u HDTV t&aacute;i tạo h&igrave;nh ảnh với kh&ocirc;ng gian m&agrave;u trung thực v&agrave; sống động nhất so với nguồn t&iacute;n hiệu h&igrave;nh ảnh gốc qua việc tinh chĩnh ba m&agrave;u ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c m&agrave;u phụ ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối cho đến khi gần đ&uacute;ng nhất bảng m&agrave;u Rec.709.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ Dynamic Black với t&iacute;nh năng Active Iris Control cho Độ tương phản cao với chất lượng chi tiết tốt nhất trong cả v&ugrave;ng tối v&agrave; v&ugrave;ng s&aacute;ng nhờ v&agrave;o việc điều khiển tối ưu lưu lượng &aacute;nh s&aacute;ng đi xuy&ecirc;n qua hệ thống quang học. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nghệ gi&uacute;p n&acirc;ng cao độ tương phản động tương tự như c&ocirc;ng nghệ HDR của c&aacute;c m&aacute;y chiếu 4K c&oacute; gi&aacute; cao hơn tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">THIẾT KẾ</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Vẻ bề ngo&agrave;i kh&aacute; &quot;uy nghi&quot; với trọng lượng 15kg nhưng với thiết kế đơn giản, bo tr&ograve;n hai cạnh h&ocirc;ng tạo cho BenQ W11000 một vẻ đẹp đơn giản v&agrave; lịch l&atilde;m, phần quan trọng g&oacute;p phần cho chất lượng h&igrave;nh ảnh l&agrave; hệ thống quang học độ ph&acirc;n giải cao bao gồm 14 thấu k&iacute;nh chia l&agrave;m 6 nh&oacute;m được đặt ngay giữa trọng t&acirc;m m&aacute;y chiếu khiến việc c&agrave;i đặt m&aacute;y chiếu ngay t&acirc;m điểm m&agrave;n chiếu kh&aacute; dể d&agrave;ng. Ph&iacute;a trước hai b&ecirc;n hệ thống thấu k&iacute;nh l&agrave; hệ thống tản nhiệt h&uacute;t đẩy bằng 12 thanh nan song song t&otilde;a đều hai b&ecirc;n vừa c&oacute; t&aacute;c dụng giải nhiệt hiệu quả vừa mang t&iacute;nh trang tr&iacute; rất mỹ thuật. Hệ thống ống k&iacute;nh c&oacute; hệ số zoom xa 1.5x n&ecirc;n ch&uacute;ng ta c&oacute; thể đặt m&aacute;y chiếu linh hoạt trong ph&ograve;ng kh&aacute;ch hay hội trường lớn, c&ugrave;ng một k&iacute;ch thước m&agrave;n h&igrave;nh 100&rdquo; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể đặt m&aacute;y xa m&agrave;n chiếu 3m hoặc 4m5 đều cho chất lượng h&igrave;nh ảnh như nhau.<br style="box-sizing: border-box;" /> Ph&iacute;a tr&ecirc;n lưng m&aacute;y chiếu thiết kế đơn giản chỉ duy nhất c&oacute; hai n&uacute;m vặn điều khiển lens shift gi&uacute;p dịch chuyển hệ thống ống k&iacute;nh theo chiều ngang hay dọc b&ecirc;n trong m&aacute;y chiếu để di chuyển h&igrave;nh ảnh qua tr&aacute;i phải (27%) v&agrave; l&ecirc;n xuống (65%) gi&uacute;p việc c&acirc;n chĩnh nhanh ch&oacute;ng v&agrave; linh động hơn.<br style="box-sizing: border-box;" /> To&agrave;n bộ c&aacute;c cổng kết nối được đưa ra b&ecirc;n h&ocirc;ng tr&aacute;i m&aacute;y chiếu bao gồm hai cổng HDMI (một cổng hổ trợ HDMI 2.0 cho 4K/60p and HDCP 2.2), 1 cổng D-Sub kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; 1 cổng LAN để kết nối mạng nội bộ d&agrave;nh do trường học hay doanh nghiệp điều khiển hay chia sẻ dữ liệu từ xa. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c cổng kết nối m&aacute;y chiếu c&ograve;n t&iacute;ch hợp th&ecirc;m một số ph&iacute;m điều khiển c&aacute;c chức năng cơ bản b&ecirc;n trong một cửa sổ d&agrave;nh cho c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tinh chĩnh th&ocirc;ng số m&aacute;y chiếu khi lắp đặt ban đầu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414155941_e395bc2fa01835af8f020ed65ac4a791.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414155945_6c030a8dc8b6a6a2a2bbbbcf4ba86a9f.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">C&aacute;c th&agrave;nh phần trong hộp c&ocirc;ng cụ theo m&aacute;y</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160127_77387274dd170dd42d9439dc5e7aae98.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">C&aacute;c chốt g&agrave;i giữ d&acirc;y nguồn v&agrave; hai d&acirc;y HDMI</em></p> <div class="LinkExpander direct expanded type-image" data-type="image" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;<img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160234_4b4cfc54eeea29e621c36fd95dcfd177.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Remote điều khiển, c&aacute;c ph&iacute;m c&oacute; thể ph&aacute;t s&aacute;ng trong b&oacute;ng tối</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160238_3b95bc86a7e8afbf105a28767781580a.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160333_afc5cdacd3d6ede4f6826bd2fedde37a.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Nắp đậy ống k&iacute;nh</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160435_cdef38e51c9ada14fb212d8aa25a8486.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Hệ thống quang học độ ph&acirc;n giải cao được đặt ngay giữa trọng t&acirc;m m&aacute;y chiếu</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160439_6993b6e6c2b805acdd8230e431ca7c10.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Hệ thống ống k&iacute;nh bao gồm 14 thấu k&iacute;nh chia l&agrave;m 6 nh&oacute;m</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160601_7795f0be6eb9cf5c5a3050134815dcd7.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Hệ thống tản nhiệt h&uacute;t đẩy bằng 12 thanh nan song song hướng ra hai b&ecirc;n</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160606_f093ace1b57acdb01639f261a1c399d9.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Ph&iacute;a tr&ecirc;n lưng m&aacute;y chiếu thiết kế đơn giản chỉ duy nhất c&oacute; hai n&uacute;m vặn điều khiển lens shift</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160756_77fd838ef78f3fea7569ab15f70d480f.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Logo 4K Ultra HD ph&iacute;a sau mặt m&aacute;y chiếu</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160801_7a0890418978e891b21be337ab92b8c9.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box; color: rgb(20, 20, 20); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.6667px; text-align: center;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414160914_4e5f233c08f97d0591510b56af61ffaa.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Vị tr&iacute; thay thế b&oacute;ng đ&egrave;n chiếu, phần d&agrave;nh cho c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n dịch vụ, người sử dụng hạn chế mở ra</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414161006_ad8a900cf4cfe5dd8182a605b6854fd9.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">2 cổng HDMI ( một cổng hổ trợs HDMI 2.0 cho 4K/60p and HDCP 2.2 )<br style="box-sizing: border-box;" /> 1 cổng D-Sub kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; 1 cổng LAN</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414161102_73060c0b57f6da42810d498e2471470b.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Ph&iacute;a dưới l&agrave; một cửa sổ c&oacute; c&aacute;c ph&iacute;m điều khiển cơ bản</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414161148_988ceb4168ac0338407524c28ba0c65b.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Ch&acirc;n chống n&acirc;ng cao m&aacute;y chiếu c&oacute; thể tăng giảm linh động chiều cao</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414161231_2acca1aaf1359a49dd43be94f8f521ec.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">Ph&iacute;a dưới th&acirc;n m&aacute;y với 8 vị tr&iacute; bắt v&iacute;t để treo tường</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="400" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414161320_9ed4712373a53711445d9a28d93a2b17.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="600" /></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">C&aacute;c th&ocirc;ng số về m&aacute;y chiếu</em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết luận<br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu BenQ W11000 l&agrave; một trong những m&aacute;y chiếu 4K tốt nhất hiện nay dựa tr&ecirc;n 2 ti&ecirc;u ch&iacute;: chất lượng h&igrave;nh ảnh v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n. Ở tầm gi&aacute; 150 triệu đồng của BenQ W11000, gần như kh&ocirc;ng thể c&oacute; th&ecirc;m bất kỳ lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c đối với một chiếc m&aacute;y chiếu đạt chuẩn 4K với m&agrave;u sắc ấn tượng v&agrave; khả năng hoạt động bền bỉ. Với những ai c&oacute; nhu cầu trang bị cho ph&ograve;ng chiếu cao cấp tại gia hoặc kinh doanh m&agrave;n chiếu quy m&ocirc; nhỏ th&igrave; BenQ W11000 l&agrave; lựa chọn xứng đ&aacute;ng nhất thời điểm hiện tại.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><em style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</em></p>

Hotline : 0964003807