Máy chiếu 4K BenQ W1700

Thương hiệu: BenQ | Máy chiếu BenQ, 

Đánh giá

:

Giá

:

44.500.000₫

49.500.000₫

-10%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">BenQ Việt Nam vừa qua đ&atilde; giới thiệu d&ograve;ng m&aacute;y chiếu W1700, hướng đến việc đem trải nghiệm h&igrave;nh ảnh 4K đến đối tượng người d&ugrave;ng gia đ&igrave;nh.&nbsp; BenQ W1700 l&agrave; một trong những chiếc m&aacute;y chiếu 4K c&oacute; gi&aacute; mềm nhất v&agrave;o thời điểm hiện tại.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="437" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414153911_untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="777" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">BenQ W1700 sử dụng c&ocirc;ng nghệ m&aacute;y chiếu DLP, với 1 chip DMD k&iacute;ch thước 0,47 inch. Đ&acirc;y l&agrave; một phi&ecirc;n bản r&uacute;t gọn của c&ocirc;ng nghệ DLP phổ biến tr&ecirc;n c&aacute;c hệ thống m&aacute;y chiếu chuy&ecirc;n dụng trong rạp phim, đem chất lượng h&igrave;nh ảnh cao đến người d&ugrave;ng gia đ&igrave;nh trong một thiết kế nhỏ gọn v&agrave; chi ph&iacute; hợp l&yacute;. Về bản chất chip DLP trong BenQ W1700 c&oacute; độ ph&acirc;n giải FullHD, nhưng th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng nghệ lật k&iacute;nh cơ học tốc độ cao gi&uacute;p n&oacute; vẫn c&oacute; thể hiện đầy đủ độ ph&acirc;n giải 4K. C&ocirc;ng nghệ BenQ CinematicColor gi&uacute;p m&aacute;y chiếu c&oacute; thể tr&igrave;nh diễn h&igrave;nh ảnh với độ phủ 96% dải m&agrave;u Rec 709 v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c Delta E &lt;3. H&atilde;ng chia sẻ rằng đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a kho&aacute; để gi&uacute;p BenQ W1700 thể hiện h&igrave;nh ảnh đ&uacute;ng như &yacute; đồ của nh&agrave; sản xuất.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">BenQ cũng t&iacute;ch hợp 2 c&ocirc;ng nghệ CineMaster Video + v&agrave; Cinemaster Audio + 2 để tối ưu h&igrave;nh ảnh v&agrave; &acirc;m thanh, biến căn ph&ograve;ng nhỏ của người d&ugrave;ng th&agrave;nh rạp phim mini.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ m&aacute;y chiếu: DLP<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải: 4K (3840 x 2160)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ s&aacute;ng tối đa: 2200 lumen<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản: 10.000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng suất đ&egrave;n: 240 W<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối: 1 D-Sub, 1 HDMI 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 USB A, 1 mini USB-B, jack 3.5 mm, RS232, IR Receiver<br style="box-sizing: border-box;" /> Hỗ trợ 3D: c&oacute; (nhưng kh&ocirc;ng k&egrave;m k&iacute;nh)<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa: 5W x 1<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 2 năm</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="453" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414154139_untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="825" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="494" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414154446_untitled.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="815" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="499" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414154453_untitled___.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="812" /></p>

Hotline : 0964003807