Máy chiếu BenQ MW533

Thương hiệu: BenQ | Máy chiếu BenQ, 

Đánh giá

:

Giá

:

13.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu BenQ MW533 l&agrave; model mới năm 2017 ph&ugrave; hợp với c&aacute;c trường học, văn ph&ograve;ng, cafe...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Th&ocirc;ng tin về m&aacute;y chiếu BenQ MW533</strong><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cường độ s&aacute;ng:&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">3,300 Ansi</span></strong><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ:&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">DLP</span></strong><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tương phản:&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">15,000:1</span></strong><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải:</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;WXGA (1024x768 Pixels)</span></strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">; n&eacute;n UXGA (1600x1200 Pixel)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 10,000 giờ (chế độ tiết kiệm);&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">6000 giờ (SmartEco)</span></strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">; 4500 giờ (Normal); C&ocirc;ng suất: 203W</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&agrave;u hiển thị: 1,07 tỷ m&agrave;u</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước h&igrave;nh chiếu: 60-300 inch. Tỷ lệ 16:10,&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">k&iacute;ch thước tr&igrave;nh chiếu ph&ugrave; hợp 70-120&rsquo;&rsquo;</span></strong><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Throw ratio: 1.55-1.86&lrm;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng nổi bật:&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Tắt m&aacute;y nhanh; Auto input; tr&igrave;nh chiếu 3D; Lật trang văn bản; chỉnh h&igrave;nh thang kỹ thuật số &plusmn;40 mức; kh&oacute;a m&aacute;y; dừng h&igrave;nh, tắt h&igrave;nh; zoom h&igrave;nh; Loa mono 2W &hellip;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối:&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Computer in (D-sub 15pin) x2 *integrate with component</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">HDMI x2</span></strong><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Monitor out x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Composite Video in (RCA) x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">S-Video in x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Audio in (Mini Jack) x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Audio out (Mini Jack) x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Speaker 2W x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">USB (Type mini B) x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">RS232 (DB-9pin) x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 2,4Kg; k&iacute;ch thước: 332.4 x 99 x 214.3 mm &lrm;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh:&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">24 th&aacute;ng đối với th&acirc;n m&aacute;y, đối với b&oacute;ng đ&egrave;n: 12 th&aacute;ng hoặc 1000h</span>&nbsp;</strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">(t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước) theo ti&ecirc;u chuẩn của nh&agrave; sản xuất</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <strong style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</span></strong></p>

Hotline : 0964003807