Máy chiếu đa năng Optoma W341

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

15.290.000₫

16.500.000₫

-7%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box; font-size: 2em;">M&aacute;y chiếu Optoma W341</strong></p> <div id="prodIntroDetails" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlProductStrapline" style="box-sizing: border-box;"> <h2 id="prodstrapline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;n h&igrave;nh rộng, cấu h&igrave;nh cao v&agrave; tiện dụng</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="W341" class="size-full wp-image-1579 alignright" height="130" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/W341-Asia-lg.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="300" /></h2> </div> <div class="twoCol" style="box-sizing: border-box;"> <div class="colLeft" id="prodBullets" style="box-sizing: border-box;"> <ul id="mainBullets" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; list-style-type: none;"> <li style="box-sizing: border-box;">Độ tương phản WXGA, độ s&aacute;ng cao 3600 ANSI Lumens</li> <li style="box-sizing: border-box;">Kết nối dễ d&agrave;ng &ndash; 2x HDMI, MHL USB Power, loa 10W</li> <li style="box-sizing: border-box;">Chi ph&iacute; sở hữu thấp &ndash; tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n đến 10.000 giờ &sup2;</li> <li style="box-sizing: border-box;">Trọng lượng nhẹ, x&aacute;ch tay dễ d&agrave;ng</li> </ul> </div> <div class="colRight" id="prodImg" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> <div class="introText" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tr&igrave;nh chiếu s&aacute;ng r&otilde; v&agrave; rực rỡ bất cứ thời gian, kh&ocirc;ng gian n&agrave;o. Được thiết kế cho ph&ograve;ng họp v&agrave; ph&ograve;ng học, W331 ấn tượng với m&agrave;u sắc ch&acirc;n thực sRGB, tuổi thọ b&oacute;ng chiếu cao v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm điện năng để mang lại cho bạn một sản phẩm với chi ph&iacute; đầu tư v&agrave; bảo dưỡng thấp.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Dễ d&agrave;ng kết nối nhiều thiết bị với c&aacute;c cổng HDMI, MHL, USB Power v&agrave; một loa gắn trong; M&aacute;y chiếu n&agrave;y ho&agrave;n hảo để kết nối c&aacute;c thiết bị đồng bộ HDMI như Chromecast của Google v&agrave; Optoma HDCast Pro (b&aacute;n ri&ecirc;ng) hoặc m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, m&aacute;y PC hoặc đầu đĩa Blu-ray để tạo l&ecirc;n h&igrave;nh ảnh r&otilde; r&agrave;ng với &acirc;m thanh ch&acirc;n thật. M&aacute;y chiếu nhỏ nhẹ, cơ động x&aacute;ch tay dễ d&agrave;ng để mang theo người tới c&aacute;c lớp học, ph&ograve;ng học hay bất cứ nơi n&agrave;o với t&uacute;i x&aacute;ch mang theo t&ugrave;y chọn (b&aacute;n ri&ecirc;ng).</p> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlFeaturesSection" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="featureSeparator" style="box-sizing: border-box;"> <h3 id="featureSeparator" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Độ tương phản cao</span></h3> <div id="pf" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlMain" style="box-sizing: border-box;"> <div class="simple2Col" style="box-sizing: border-box;"> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Th&ecirc;m chiều s&acirc;u v&agrave;o h&igrave;nh ảnh của bạn bằng một độ tương phản cao; Với m&agrave;u trắng s&aacute;ng hơn v&agrave; c&aacute;c m&agrave;u đen s&acirc;u đậm hơn, h&igrave;nh ảnh trở l&ecirc;n sống động v&agrave; văn bản xuất hiện sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng &ndash; l&yacute; tưởng cho c&aacute;c ứng dụng kinh doanh v&agrave; gi&aacute;o dục.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="pf" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlMain" style="box-sizing: border-box;"> <div class="simple2Col" style="box-sizing: border-box;"> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Full 3D</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">M&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể hiển thị nội dung 3D từ hầu hết c&aacute;c nguồn 3D, bao gồm đầu ph&aacute;t 3D Blu-ray, ph&aacute;t s&oacute;ng 3D v&agrave; m&aacute;y chơi game thế hệ mới nhất. Hỗ trợ tốc độ l&agrave;m tươi nhanh 144Hz cung cấp h&igrave;nh ảnh rực rỡ si&ecirc;u mịn.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Loa t&iacute;ch hợp</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Loa gắn trong mạnh mẽ cung cấp chất lượng &acirc;m thanh đặc biệt v&agrave; dễ c&agrave;i đặt m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải c&oacute; loa ngo&agrave;i.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 class="topline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Eco +</span></h3> <div class="cont-floatcontainer" style="box-sizing: border-box;"> <div class="cont-floatLeft" style="box-sizing: border-box;"><img alt="eco" class="alignnone size-full wp-image-1385" height="80" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/8.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="80" /></div> <div class="cont-floatRight" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ Eco + mang lại độ tương phản cao, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n được cải thiện v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng tiết kiệm năng lượng dễ sử dụng đồng thời giảm ti&ecirc;u thụ điện năng.</strong></p> </div> </div> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tiết ki&ecirc;̣m năng lượng</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng c&aacute;c chế độ đ&egrave;n được thiết kế đặc biệt, bạn c&oacute; thể giảm mức ti&ecirc;u thụ điện năng l&ecirc;n đến 70%. Mỗi chế độ cũng c&oacute; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến tuổi thọ của đ&egrave;n, đồng thời giảm tổng chi ph&iacute; sở hữu v&agrave; bảo tr&igrave;.</p> </div> <div class="sfc ForceImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Quick resume</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được bật lại ngay lập tức, nếu n&oacute; v&ocirc; t&igrave;nh bị tắt.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 class="topline" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tắt tự động</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&oacute; thể xảy ra trường hợp khi m&aacute;y chiếu vẫn hoạt động nhưng kh&ocirc;ng được sử dụng. Để gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng, t&iacute;nh năng &ldquo;Tự động tắt nguồn&rdquo; sẽ tự động tắt m&aacute;y chiếu sau một khoảng thời gian nhất định nếu kh&ocirc;ng sử dụng</p> </div> <div class="sfc " style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">USB Power</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Sử dụng USB-Power để cấp nguồn cho một dongle HDMI, chẳng hạn như Google Chromecast.</p> </div> </div> <div id="colRight" style="box-sizing: border-box;"> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Eco AV mute</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Giữ quyền kiểm so&aacute;t bản tr&igrave;nh b&agrave;y của bạn bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng t&iacute;nh năng Eco AV mute. Hướng sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả ra khỏi m&agrave;n h&igrave;nh bằng c&aacute;ch để trống m&agrave;n ảnh khi kh&ocirc;ng cần nữa. Điều n&agrave;y cũng l&agrave;m giảm điện năng ti&ecirc;u thụ l&ecirc;n tới 70%, k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&egrave;n.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n d&agrave;i</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Giảm số lần thay đổi b&oacute;ng đ&egrave;n với tuổi thọ đ&egrave;n l&ecirc;n tới 10.000 giờ&sup2; sử dụng trong gi&aacute;o dục.</p> </div> <div class="sfc ForceImageBreak" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Cung cấp b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh l&yacute; tưởng v&agrave; b&agrave;i học gi&aacute;o dục với m&agrave;u sắc tuyệt đẹp. M&aacute;y chiếu Optoma cung cấp cho bạn hiệu suất m&agrave;u đ&aacute;ng tin cậy ph&ugrave; hợp với bất kỳ nội dung v&agrave; m&ocirc;i trường. Hệ m&agrave;u sRGB ch&iacute;nh x&aacute;c cho h&igrave;nh ảnh thực như cuộc sống để thuyết tr&igrave;nh.</p> <div style="box-sizing: border-box;"><img alt="khinh khi cau" class="alignnone size-full wp-image-1417" height="94" src="http://optomavietnam.com/wp-content/uploads/2017/06/colour-balloon.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="280" /></div> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y</span></h3> <p class="sfc RemoveImageBreak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tr&igrave;nh chiếu trực tiếp to&agrave;n bộ nội dung 1080p 3D qua m&aacute;y chiếu của bạn; Loại bỏ những vấn đề ph&aacute;t sinh v&agrave; chi ph&iacute; lắp đặt c&aacute;p kết nối k&eacute;o d&agrave;i, WHD200 (b&aacute;n ri&ecirc;ng) cho ph&eacute;p bạn kết nối nhanh ch&oacute;ng với một m&aacute;y nghe nhạc Blu-ray, thiết bị set-top box, m&aacute;y chơi game hay bộ thu AV.</p> </div> <div class="sfc" style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">MHL</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kết nối m&aacute;y chiếu đơn giản với điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng để hiện thị tất cả tr&ecirc;n một m&agrave;n h&igrave;nh lớn với một sơi c&aacute;p duy nhất MHL, ngay sau đ&oacute; bạn c&oacute; thể xem c&aacute;c bản tr&igrave;nh b&agrave;y, t&agrave;i liệu, truyền video, h&igrave;nh ảnh qua m&aacute;y chiếu.&nbsp;Bạn thậm ch&iacute; c&oacute; thể sử dụng MHL để kết nối v&agrave; cấp nguồn&nbsp;cho HDCast Pro (b&aacute;n ri&ecirc;ng).</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlDynoFeatures" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 9px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">1</span>&nbsp;Độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ của m&aacute;y chiếu sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ m&aacute;y chiếu được chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng.&nbsp;</span></div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; font-size: 9px; line-height: 0; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">2</span>&nbsp;Tuổi thọ đ&egrave;n ti&ecirc;u chuẩn đạt được th&ocirc;ng qua kiểm tra. Sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo điều kiện sử dụng v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường</span></p> </div> </div>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807