Máy chiếu Hitachi CP EX302N

Thương hiệu: Hitachi | Máy chiếu Hitachi, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&aacute;y chiếu Hitachi CP &ndash; EX302N&nbsp;<br /> M&aacute;y chiếu thương hiệu Nhật Bản<br /> C&ocirc;ng nghệ LCD 0.63&rdquo;&nbsp;<br /> Cường độ s&aacute;ng : 3200 ANSI lumens&nbsp;<br /> Độ ph&acirc;n giải thực: XGA (1024 x768))<br /> Độ ph&acirc;n giải n&eacute;n: UXGA (1600 x 1200)<br /> Độ tương phản: 2.000:1<br /> Zoom: 1.2X<br /> B&oacute;ng đ&egrave;n: 225W<br /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 10.000 giờ (Eco mode)<br /> Tần số qu&eacute;t: Ngang 15-106kHz, Dọc 50-120kHz<br /> Chỉnh vu&ocirc;ng h&igrave;nh: &plusmn; 30 độ (dọc)<br /> K&iacute;ch cỡ h&igrave;nh ảnh chiếu: 30-300 inche<br /> Khoảng c&aacute;ch đặt m&aacute;y: 0.76 &ndash; 7.62m<br /> Tần số qu&eacute;t: Ngang: 15-106kHz, Dọc: 50-120hz<br /> Tương th&iacute;ch M&aacute;y t&iacute;nh: IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (compressed), FULL HD, MAC 16&quot;<br /> Tương th&iacute;ch c&aacute;c chuẩn Video: NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL(60Hz), 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60.<br /> Cổng kết nối v&agrave;o ra: HDMI x1 , VGA in x2 , VGA out x1 (Shared with Computer in 2) , Video input: 1 x RCA for composite , Audio in: 3.5mm stereo mini connector x 2, 1 x pair RCA (L/R) , Audio out: 3.5mm stereo mini connector x 1<br /> Mạng Lan: RJ45 x 1<br /> Cổng điều khiển: RS232 (9-pin) x1, USB Type B x 1<br /> Nguồn điện: 100-120V/220-240V, auto switching<br /> C&acirc;n nặng: 3,0 kg<br /> Loa gắn trong: 16W x 1<br /> C&aacute;c t&iacute;nh năng đặc biệt :&nbsp;<br /> Ng&ocirc;n ngữ Tiếng Việt thuận tiện cho việc giao tiếp v&agrave; vận h&agrave;nh m&aacute;y<br /> Chức năng Blackboard &amp; Whiteboard tự c&acirc;n bằng trắng khi chiếu l&ecirc;n bảng đen, bảng trắng foocmica kh&ocirc;ng bị l&oacute;a - kh&ocirc;ng cần m&agrave;n chiếu, v&agrave; tự tạo 4 chế độ: d&ograve;ng kẻ, &ocirc; caro, h&igrave;nh tr&ograve;n, bản đồ l&ecirc;n bảng viết, thuận lợi cho giảng dạy<br /> Chế độ Saver: Được ph&aacute;t triển bới Hitchi dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ImageCare&reg; giảm độ s&aacute;ng b&oacute;ng đ&egrave;n v&agrave; điện năng ti&ecirc;u thụ, kết quả l&agrave; tiết kiệm năng lượng đ&aacute;ng kể. Bạn c&oacute; thể thiết lập chế độ Saver thời gian từ 1 đến 30 ph&uacute;t, v&agrave; nếu h&igrave;nh ảnh chiếu kh&ocirc;ng thay đổi trong thời gian đ&oacute;, chế độ Saver sẽ k&iacute;ch hoạt. Chế độ n&agrave;y cũng c&oacute; thể được k&iacute;ch hoạt bằng tay.<br /> Chế độ Eco Th&ocirc;ng minh: T&iacute;nh năng được ph&aacute;t triển bởi Hitachi, dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ImageCare&reg; Độ s&aacute;ng của b&oacute;ng đ&egrave;n tự động biển đổi ph&ugrave; hợp với độ s&aacute;ng của h&igrave;nh ảnh được tr&igrave;nh chiếu (giảm khi h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu tối hơn v&agrave; trở về mức b&igrave;nh thường khi ảnh s&aacute;ng hơn) loại trừ sự ti&ecirc;u thụ điện năng kh&ocirc;ng cần thiết<br /> Easy Schedule Setting: Bạn c&oacute; thể l&ecirc;n lịch chiếu th&ocirc;ng thường v&agrave; đặc biệt, bao gồm cả quyền tắt nguồn, lựa chọn đầu v&agrave;o v&agrave; c&aacute;c thiết lập kh&aacute;c.<br /> Projector Monitoring and Control from a Remote Location: Phần mềm quản lý m&aacute;y chiếu của Hitachi (PJMan) cung cấp cho bạn khả năng kiểm so&aacute;t, chẩn đo&aacute;n v&agrave; quản lý (gi&aacute;m s&aacute;t trạng th&aacute;i bao gồm cả điện, đ&egrave;n, nhiệt độ v&agrave; c&aacute;c điều kiện lọc kh&ocirc;ng kh&iacute;) một hay nhiều m&aacute;y chiếu Hitachi.<br /> E-mail Alerts: Email th&ocirc;ng b&aacute;o về điều kiện bảo tr&igrave; v&agrave; lỗi được gửi thường xuy&ecirc;n.<br /> Daytime Mode: hỗ trợ tr&igrave;nh chiếu trong m&ocirc;i trường nhiều &aacute;nh s&aacute;ng, ban ng&agrave;y<br /> Xuất xứ: Trung Quốc<br /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.</p>

Hotline : 0964003807