MÁY CHIẾU NEC NP ME331W

Thương hiệu: NEC | Máy Chiếu NEC, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>Model: NP-ME331W</p> <p>C&ocirc;ng nghệ: 3LCD - 0,59 inch với MLA</p> <p>Tỷ lệ khung h&igrave;nh: 16:9</p> <p>Cường độ s&aacute;ng: 3.300 Ansi s&aacute;ng cao / 2.475 Ansi ở chế độ b&igrave;nh thường / 1.980 ansi ở chế độ Eco )</p> <p>Độ ph&acirc;n giải: WXGA (1280 x 800) pixel</p> <p>Độ ph&acirc;n giải tối đa: WUXGA (1920 x 1200) Pixel</p> <p>Độ tương phản: 6.000:1</p> <p>Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n:</p> <p>Chế độ Eco: 9.000 giờ</p> <p>Chế độ Eco b&igrave;nh thường: 5.000 giờ</p> <p>Chế độ tắt Eco: 4.000 giờ</p> <p>C&ocirc;ng suất đ&egrave;n:</p> <p>Chế độ Eco: 140 W AC</p> <p>Chế độ độ s&aacute;ng cao: 235 W AC</p> <p>Khoảng c&aacute;ch chiếu: 2,3 đến 47,9ft / 0,7 m - 14,6 m</p> <p>K&iacute;ch thước m&agrave;n h&igrave;nh ( đường ch&eacute;o ) [cm / inch ]: 0,76 m - 7,62 m / 30 inch - 300 inch</p> <p>Hệ số chiếu: 1,3 - 2,2:1 ( tỷ lệ n&eacute;m: 1,3, tỷ lệ thu ph&oacute;ng: 2,2 )</p> <p>G&oacute;c chiếu: 10,7 đến 11,4( độ rộng ) / 6,5 đến 6,8 ( độ Tele )</p> <p>Ống k&iacute;nh:</p> <p>Thu ph&oacute;ng: 1,7x</p> <p>Ti&ecirc;u điểm: bằng tay</p> <p>Số f, số fnumber: F= 1,7 &ndash; 2,1, f= 17,5 - 29mm</p> <p>Điều chỉnh vu&ocirc;ng h&igrave;nh ảnh Keystone:</p> <p>Theo chiều ngang: +/- 30o</p> <p>Theo chiều dọc: +/- 30o</p> <p>Tốc độ qu&eacute;t h&igrave;nh ảnh:</p> <p>Theo chiều ngang: 15 kHz đến 100 kHz (RGB: 24 kHz trờ l&ecirc;n)</p> <p>Theo chiều dọc: 50 Hz - 120 Hz (HDMI 50 Hz đến 85 Hz)</p> <p>Loa trong: 20 W</p> <p>Tiếng ồn &acirc;m thanh:</p> <p>Độ s&aacute;ng cao: 36 dB</p> <p>Chế độ Eco: 29 dB</p> <p>Độ ph&acirc;n giải được hỗ trợ: VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), WXGA+ (1440 x 900), SXGA (1280 x 1024), SXGA+ (1400 x 1050), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200), WSXGA+ (1680 x1050), WXGA (1280 x 800), WXGA++ (1600 x 900), WXGA (720 x 480).</p> <p>Khả năng tương th&iacute;ch HD Video / SD: SDTV 480p / 480i, HDTV 720p (1280 x 720), HDTV 1080i /p, Mac 23&rdquo; (1280 x 1024), Mac 21&rdquo; (1152 x 870), Mac 16&rdquo; (832 x 624), Mac 13&rdquo; (640 x 480), Mac 19&rdquo; (1024 x 768)</p> <p>Khả năng tương th&iacute;ch Video: NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL - M / PAL - N / PAL60 / SECAM.</p> <p>KẾT NỐI</p> <p>RGB (tương tự): Đầu v&agrave;o: 1 &times; nhỏ D-sub 15-pin, th&agrave;nh phần tương th&iacute;ch (YCbCr) / đầu ra: 1 &times; Mini D-sub 15-pin</p> <p>HDMI: Đầu v&agrave;o: 2 x HDMI</p> <p>Video: Đầu v&agrave;o: 1 &times; RCA</p> <p>&Acirc;m thanh: Đầu v&agrave;o: 1 x Jack cắm / đầu ra stereo: 1 x Jack nhỏ gọn Stereo</p> <p>Điều khiển: Đầu v&agrave;o: 1 &times; D-sub 9-pin (RS-232C)</p> <p>LAN: 1 &times; RJ45; T&ugrave;y chọn WLAN</p> <p>USB: 1 &times; Loại A (tốc độ cao USB 2.0); 1 &times; Loại B</p> <p>Điều khiển từ xa: Aspect Ratio; Kiểm so&aacute;t &acirc;m thanh; Tự động điều chỉnh; Tắt tiếng; Zoom kỹ thuật số; Chọn trực tiếp nguồn; Đ&ocirc;ng cứng; Trợ gi&uacute;p Chế độ sinh th&aacute;i ; Chức năng trợ gi&uacute;p; Bộ ID; Điều chỉnh h&igrave;nh ảnh; Tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; Kiểm so&aacute;t Chuột, &hellip;.</p> <p>ĐIỆN NĂNG:</p> <p>Đầu v&agrave;o hiện tại: 3,4A - 1,4 A</p> <p>Nguồn điện v&agrave;o: 100V AC - 240V AC; 50 Hz - 60 Hz</p> <p>Điện năng ti&ecirc;u thụ:</p> <p>Độ s&aacute;ng cao: 309W AC</p> <p>Chế độ b&igrave;nh thường: 241 W AC</p> <p>Chế độ Eco: 201 W AC</p> <p>Chế độ mạng gần: 2,3 W</p> <p>Chế độ chờ b&igrave;nh thường: 0,45 W</p> <p>Nhiệt độ mội trường:</p> <p>Nhiệt độ hoạt động: 5 oC đến 40 oC / 41 oF &ndash; 104 oF</p> <p>Độ ẩm hoạt động: Từ 20% - 80% ( kh&ocirc;ng ngưng tụ )</p> <p>Nhiệt độ lưu trữ: -10 oC đến 50 oC / -4 oF &ndash; 122 oF</p> <p>Độ ẩm lưu trữ: 20% - 80% ( kh&ocirc;ng ngưng tụ )</p> <p>K&iacute;ch thước (W x H x D): 339 x 102 x 259 mm ( kh&ocirc;ng bao gồm ống k&iacute;nh v&agrave; ch&acirc;n )</p> <p>Trọng lượng: 2,9kg</p> <p>C&ocirc;ng nghệ: Nhật Bản, Sản xuất tại ThaiLand</p> <p>Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 12 th&aacute;ng hoặc 1.000 giờ cho b&oacute;ng đ&egrave;n, t&ugrave;y điều kiện n&agrave;o đến trước.</p>

Hotline : 0964003807