Máy chiếu Optoma HD28DSE

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

28.000.000₫

32.000.000₫

-12%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu Optoma HD28DSE, m&aacute;y chiếu 3D giải tr&iacute; gia đ&igrave;nh</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu Optoma HD28DSE, một sản phẩm m&aacute;y chiếu 3D d&ograve;ng giải tr&iacute; d&agrave;nh cho ph&ograve;ng chiếu Mini. Với những th&ocirc;ng số cấu h&igrave;nh nổi bật về độ s&aacute;ng 3000 Ansi Lumen, độ ph&acirc;n giải Full HD 1080P, độ tương phản cao l&agrave;m tăng độ s&acirc;u của h&igrave;nh ảnh, cho chất lượng video cực đẹp.<br style="box-sizing: border-box;" /> <img alt="" height="510" src="http://havietpro.vn/img/up_new/item/2016/04/0/79/20160418101645_may_chieu_optoma_hd28dse.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="907" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trực quan c&ocirc;ng nghệ &trade; Presence Darbee mạnh mẽ tăng cường h&igrave;nh ảnh tiết lộ mức độ bất thường của chi tiết, s&acirc;u sắc, &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; t&aacute;ch đối tượng<br style="box-sizing: border-box;" /> 1920x1080 Full HD độ ph&acirc;n giải, 3000 lumens, v&agrave; 30.000: 1 tỉ lệ tương phản mang đến h&igrave;nh ảnh s&aacute;ng v&agrave; mức độ m&agrave;u đen s&acirc;u sắc<br style="box-sizing: border-box;" /> Bốn g&oacute;c Điều chỉnh cho ph&eacute;p điều chỉnh nhanh ch&oacute;ng v&agrave; dễ d&agrave;ng để sửa h&igrave;nh ảnh h&igrave;nh thang<br style="box-sizing: border-box;" /> BrilliantColor &trade; kinh ngạc với 10 hồ sơ tăng m&agrave;u sắc c&agrave;i sẵn<br style="box-sizing: border-box;" /> Hiệu suất cao v&agrave; bảo tr&igrave; thấp với 8.000 giờ của b&oacute;ng đ&egrave;n cuộc sống trong chế độ s&aacute;ng + Năng động<br style="box-sizing: border-box;" /> Hệ thống điện chiếu Optoma của WHD200 HDMI kh&ocirc;ng d&acirc;y (t&ugrave;y chọn) v&agrave; kh&aacute;c dongle phương tiện truyền th&ocirc;ng với quyền lực USB tr&ecirc;n m&aacute;y bay</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="box-sizing: border-box;">M&aacute;y chiếu Optoma HD28DSE với độ ph&acirc;n giải 1080p Full HD</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải 1080p cho bạn những h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; chi tiết từ nội dung HD m&agrave; kh&ocirc;ng cần thu nhỏ hoặc n&eacute;n; ho&agrave;n hảo để xem phim Blu-ray, ph&aacute;t thanh truyền h&igrave;nh HD v&agrave; chơi tr&ograve; chơi video.</p> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_pnlFeaturesSection" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <div id="pf" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlMain" style="box-sizing: border-box;"> <div id="colLeft" style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_imgFullHD1080p" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/FullHD1080p.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></div> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Khả năng xử l&yacute; Full 3D của Optoma HD28DSE</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể hiển thị nội dung 3D thực sự từ hầu như bất kỳ nguồn 3D, bao gồm cả đĩa Blu-ray 3D, ph&aacute;t thanh truyền h&igrave;nh 3D v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi thế hệ mới nhất của game. Hỗ trợ cho tốc độ l&agrave;m tươi 144Hz nhanh ch&oacute;ng cung cấp những h&igrave;nh ảnh cực kỳ mịn nhấp nh&aacute;y miễn ph&iacute;.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_ImgFull3D" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/full3d_HDMI.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma HD28DSE trong chế độ chơi game</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Chế độ chơi game sẽ tối ưu h&oacute;a m&aacute;y chiếu của bạn cho thời gian đ&aacute;p ứng s&eacute;t, độ tương phản tối đa v&agrave; m&agrave;u sắc sống động để nắm bắt từng chi tiết - để lại cho bạn thời gian để tập trung v&agrave;o chiến thắng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_ImgGamingMode" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/gamingmode.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Optoma HD28DSE t&iacute;ch hợp chuẩn kết nốt Mobile HDMI MHL</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Bật m&aacute;y chiếu của bạn th&agrave;nh một m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị th&ocirc;ng minh bằng c&aacute;ch kết nối điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng của bạn với một d&acirc;y c&aacute;p duy nhất sử dụng MHL; b&acirc;y giờ bạn c&oacute; thể chơi tr&ograve; chơi, video stream v&agrave; chia sẻ h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh lớn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_ImgMHL" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/MHL_Generic.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Kết nối HDMI của Optoma HD28DSE</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> HDMI Link cho ph&eacute;p bạn để bật v&agrave; tắt hai hay nhiều thiết bị hỗ trợ HDMI-CEC sử dụng một điều khiển từ xa duy nhất.</p> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_ImgHDMILink" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/hdmilink.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></div> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Cổng USB điện</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Sử dụng USB-Power để cung cấp năng lượng cho Dongle HDMI, chẳng hạn như Google Chromecast hoặc c&aacute;c thiết bị chiếu Optoma WHD200 kh&ocirc;ng d&acirc;y HDMI.<br style="box-sizing: border-box;" /> Kết nối Kh&ocirc;ng d&acirc;y cho m&aacute;y chiếu Optoma HD28DSE<br style="box-sizing: border-box;" /> Truyền tải nội dung Full 3D 1080p để chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y; loại bỏ những rắc rối v&agrave; th&ecirc;m chi ph&iacute; lắp đặt c&aacute;p d&agrave;i, c&aacute;c WHD200 (được b&aacute;n ri&ecirc;ng) cho ph&eacute;p bạn kết nối một đầu Blu-ray &trade;, hộp set-top, m&aacute;y chơi game hoặc m&aacute;y thu AV ngay lập tức.<br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Optoam HD28DSE t&iacute;ch hợp Loa &acirc;m lượng kh&aacute; tốt.</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Trải nghiệm giải tr&iacute; của bạn với sự tiện lợi của một loa t&iacute;ch hợp mạnh mẽ. loa Built-in cung cấp chất lượng &acirc;m thanh vượt trội v&agrave; dễ d&agrave;ng để thiết lập m&agrave; kh&ocirc;ng cần gắn loa ngo&agrave;i tốn k&eacute;m.<br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Optoma HD28SE Điều chỉnh vu&ocirc;ng hinh cho cả 4 chiều</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Điều chỉnh c&aacute;c yếu tố quyết tr&ecirc;n mặt phẳng nằm ngang hoặc c&aacute; nh&acirc;n warp mỗi g&oacute;c của h&igrave;nh ảnh để tạo ra một h&igrave;nh ảnh ho&agrave;n hảo vu&ocirc;ng. L&yacute; tưởng cho c&aacute;c bức tường kh&ocirc;ng bằng phẳng hoặc nơi đặt m&aacute;y chiếu l&agrave; vụng về v&agrave; cần phải được c&agrave;i đặt ở một g&oacute;c.<br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">C&ocirc;ng nghệ h&igrave;nh ảnh DARBEE tr&ecirc;n Optoma HD28DSE</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Hoan ngh&ecirc;nh trực quan Presence &trade; cấp bằng s&aacute;ng chế c&ocirc;ng nghệ của Darbee tăng cường hơn nữa c&ocirc;ng nghệ chiếu Optoma, từ đĩa Blu-ray với c&aacute;c tr&ograve; chơi video, v&agrave; ngay lập tức cải thiện h&igrave;nh thức của n&oacute;. H&igrave;nh ảnh hiện diện cho biết th&ecirc;m chiều s&acirc;u hơn v&agrave; thực tế cung cấp một h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t r&otilde; r&agrave;ng hơn bằng c&aacute;ch nh&uacute;ng th&ocirc;ng tin chi tiết lập thể từ một m&ocirc; h&igrave;nh con người dựa tr&ecirc;n tầm nh&igrave;n. Việc xử l&yacute; h&igrave;nh ảnh c&oacute; thể điều chỉnh, tạo cho bạn sự linh hoạt để t&ugrave;y chỉnh n&acirc;ng cao h&igrave;nh ảnh cho ph&ugrave; hợp với hương vị đặc biệt của bạn.</p> </div> </div> <div id="colRight" style="box-sizing: border-box;"> <div id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_pnlDarbee" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_imgDarbee" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/darbee.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_imgDarbeeCompare" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/darbeecompare.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><span style="box-sizing: border-box;">Khả năng tương phản, hiển thị v&ugrave;ng tối của Optoma HD28DSE</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">T&iacute;nh năng n&agrave;y cung cấp cho chiều s&acirc;u cho h&igrave;nh ảnh của bạn bằng c&aacute;ch th&ocirc;ng suốt điều chỉnh sản lượng đ&egrave;n, dựa tr&ecirc;n c&aacute;c th&ocirc;ng tin độ s&aacute;ng của mỗi khung;&nbsp;để tạo ra một tỷ lệ tương phản cao tuyệt đẹp.&nbsp;cảnh s&aacute;ng xuất hiện sắc n&eacute;t v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, trong khi những cảnh tối vẫn chi tiết với m&agrave;u đen s&acirc;u v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng đặc biệt v&agrave; chi tiết b&oacute;ng r&acirc;m.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_imgDynamicBlack" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/pianokeyscontrast_reverse_white.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></span></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;">2.000: 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">25.000: 1</span></div> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">24p<br style="box-sizing: border-box;" /> Hầu hết c&aacute;c phim được quay ở 24 khung h&igrave;nh mỗi gi&acirc;y (fps).Để giữ g&igrave;n sự trong s&aacute;ng của h&igrave;nh ảnh ban đầu, m&aacute;y chiếu Optoma c&oacute; thể chấp nhận c&aacute;c nguồn độ n&eacute;t cao ở 24 fps để hiển thị phim ch&iacute;nh x&aacute;c như đạo diễn dự định.<br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">M&agrave;u sắc tuyệt vời</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Đối s&ocirc;i động, h&igrave;nh ảnh tr&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n, m&aacute;y chiếu Optoma kết hợp c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; đa m&agrave;u BrilliantColor &trade;.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" id="ctl00_ctl00_TemplateContent_MainContent_MainContent_ctl01_ImgAmazingColours" src="http://www.optomausa.com/images/ProjectorFeatures/colour-balloon.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></div> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n d&agrave;i cho Optoma HD28DSE</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c đời dự kiến ​​của một b&oacute;ng đ&egrave;n m&aacute;y chiếu Optoma điển h&igrave;nh l&agrave; một ấn tượng 6500 giờ; v&igrave; vậy nếu bạn xem một bộ phim hai giờ mỗi ng&agrave;y, đ&egrave;n n&ecirc;n k&eacute;o d&agrave;i gần 9 năm.<br style="box-sizing: border-box;" /> 1 đ&egrave;n chiếu dựa tr&ecirc;n độ s&aacute;ng v&agrave; tuổi thọ sẽ thay đổi t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chế độ chiếu được lựa chọn, điều kiện m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;ch sử dụng. Như l&agrave; phổ biến với tất cả c&aacute;c m&aacute;y chiếu đ&egrave;n dựa, độ s&aacute;ng sẽ giảm dần theo tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n. M&aacute;y chiếu LED kh&ocirc;ng c&oacute; một b&oacute;ng đ&egrave;n thay thế v&agrave; độ s&aacute;ng kh&ocirc;ng ph&acirc;n hủy đ&aacute;ng kể qua c&aacute;c đời sản phẩm.<br style="box-sizing: border-box;" /> 2 tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n ti&ecirc;u biểu đạt được th&ocirc;ng qua thử nghiệm. Sẽ thay đổi t&ugrave;y theo sử dụng hoạt động v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">Đ&aacute;nh gi&aacute; chi tiết cho M&aacute;y chiếu Optoma HD28DSE</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> <strong style="box-sizing: border-box;">thiết kế</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c HD28DSE l&agrave; một DLP đơn chip sử dụng một 0,65-inch 1920 &times; 1080 pixel DMD thiết bị từ Texas Instruments. C&aacute;c b&aacute;nh xe m&agrave;u sắc l&agrave; một loại s&aacute;u ph&acirc;n kh&uacute;c m&agrave; n&ecirc;n giảm hiệu ứng cầu vồng nh&igrave;n thấy bởi một tỷ lệ phần trăm nhỏ của người xem. Trong thực tế n&oacute; đ&atilde; l&agrave;m việc tốt cho t&ocirc;i; T&ocirc;i kh&ocirc;ng thấy bất kỳ vấn đề.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c b&oacute;ng đ&egrave;n l&agrave; 210 watt m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; vẻ như rất nhiều nhưng Optoma tuy&ecirc;n bố một sản lượng tối đa 3000 lumens. Trong c&aacute;c thử nghiệm của t&ocirc;i, t&ocirc;i đo tr&ecirc;n 190fL ở chế độ h&igrave;nh ảnh tươi s&aacute;ng. Trong chế độ tham khảo với c&aacute;c b&oacute;ng đ&egrave;n tr&ecirc;n Eco bạn sẽ thấy khoảng 30fL. C&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng để phụ t&ugrave;ng ở đ&acirc;y, ngay cả khi bạn sử dụng m&aacute;y chiếu trong một kh&ocirc;ng gian &iacute;t &aacute;nh s&aacute;ng đ&egrave;n.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="specTermsFeatures" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="Optoma HD28DSE DLP Projector" class="alignnone size-full" src="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector" width="750" /></span></p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;">&nbsp;</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&aacute;c HD28DSE sau nhỏ yếu tố h&igrave;nh thức cầm tay Optoma của t&ocirc;i đ&atilde; nh&igrave;n thấy trong m&aacute;y chiếu kh&aacute;c của họ. Ở dưới s&aacute;u pound v&agrave; chỉ 12,4 inch chiều rộng n&oacute; dễ d&agrave;ng để g&oacute;i v&agrave; đặt trong một t&uacute;i nếu bạn muốn mang n&oacute; theo bạn. Th&ecirc;m v&agrave;o sự linh hoạt l&agrave; một loa c&ocirc;ng suất 10 watt.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c ống k&iacute;nh trung t&acirc;m gắn cố định tại một b&ugrave; đắp của 116 phần trăm. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; cạnh dưới của m&agrave;n h&igrave;nh của bạn phải l&agrave; 16 phần trăm của chiều cao của n&oacute; ở tr&ecirc;n trục ống k&iacute;nh cho d&ograve;ng h&igrave;nh ảnh l&ecirc;n một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c. Để b&ugrave; đắp cho sự thiếu thay đổi ống k&iacute;nh, Optoma đ&atilde; bao gồm một t&iacute;nh năng Keystone chỉnh rất hữu &iacute;ch cho ph&eacute;p điều chỉnh bốn g&oacute;c của h&igrave;nh ảnh một c&aacute;ch độc lập. Trong khi điều n&agrave;y sẽ l&agrave;m giảm độ ph&acirc;n giải, đ&oacute; l&agrave; một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng để vu&ocirc;ng l&ecirc;n h&igrave;nh học khi bạn kh&ocirc;ng thể đặt m&aacute;y chiếu ch&iacute;nh x&aacute;c.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c bảng điều khiển ph&iacute;a đầu v&agrave;o bao gồm hai cổng HDMI 1.4a; một trong số đ&oacute; hỗ trợ MHL cho c&aacute;c thiết bị như Roku Stick hoặc Chromecast. Hoặc bạn c&oacute; thể sử dụng dongle kh&ocirc;ng d&acirc;y Optoma, sự HDCast Pro, để truyền tải nội dung từ điện thoại hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng của bạn. C&aacute;c cổng mini-USB l&agrave; một con chuột kh&ocirc;ng d&acirc;y v&agrave; đ&ocirc;i như l&agrave; một cổng dịch vụ.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><img alt="Optoma HD28DSE DLP Projector" class="alignnone size-full" src="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; font-size: 12px; line-height: 1.42857;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector" width="750" /></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;C&aacute;c kết nối USB ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; một sản lượng điện năm volt c&oacute; thể sạc c&aacute;c thiết bị di động của bạn.Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; một 3D VESA ph&aacute;t kết nối nhưng n&oacute; dễ d&agrave;ng hơn để sử dụng DLP-Link k&iacute;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ecirc;m phần cứng hoặc line-of-sight. Cuối c&ugrave;ng bạn c&oacute; thể đầu ra &acirc;m thanh analog qua một giắc cắm tai nghe 3,5 mm.</p> <div class="content-column one_fourth" style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="Optoma HD28DSE DLP Projector" class="size-full" src="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector" /></span></p> </div> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Điều khiển từ xa l&agrave; nhỏ v&agrave; nhẹ với một mảng phong nha của c&aacute;c chức năng c&oacute; sẵn. Dưới c&aacute;c ph&iacute;m điện rời rạc l&agrave; ba n&uacute;t d&ugrave;ng c&oacute; thể được lập tr&igrave;nh trong menu của m&aacute;y chiếu. Sau đ&oacute;, c&oacute; ch&iacute;n điều khiển truy cập trực tiếp c&aacute;c chức năng như độ s&aacute;ng, chế độ h&igrave;nh ảnh v&agrave; muốn. Ở trung t&acirc;m l&agrave; menu điều hướng v&agrave; ở ph&iacute;a dưới l&agrave; discretes cho c&aacute;c đầu v&agrave;o video. C&acirc;y đũa ph&eacute;p hoạt động tốt nhưng đ&egrave;n nền của n&oacute; l&agrave; một m&agrave;u xanh searingly s&aacute;ng. T&ocirc;i muốn n&oacute; được l&agrave;m dịu đi hoặc tốt hơn, thay đổi th&agrave;nh m&agrave;u trắng hoặc m&agrave;u đỏ.</p> <div class="content-column three_fourth last_column" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><a class="highslide cb-lightbox" href="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig5.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector"><img alt="Optoma HD28DSE DLP Projector" class="size-full" src="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig5-495.jpg" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector" /></a></span></span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.42857;">C&aacute;c HD28DSE cung cấp hỗ trợ 3D đầy đủ cho khung-pack, tr&ecirc;n / dưới v&agrave; c&aacute;c định dạng side-by-side.K&iacute;nh c&oacute; thể l&agrave; VESA (với một plug-in ph&aacute;t ri&ecirc;ng biệt-c&oacute;) hoặc DLP-Link. Optoma đ&atilde; gửi cho t&ocirc;i sau đ&oacute; được b&aacute;n lẻ với $ 59. Họ rất nhẹ v&agrave; thoải m&aacute;i, v&agrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng cảm thấy ch&uacute;ng tr&ecirc;n đầu cảm ơn của bạn để mềm tai cao su v&agrave; mũi miếng. C&aacute;c nội bộ pin mất khoảng hai giờ để sạc v&agrave; l&agrave; tốt cho 40 giờ xem. Một n&uacute;t tr&ecirc;n đầu biến ch&uacute;ng v&agrave; tắt. Họ kết nối đến m&aacute;y chiếu ngay lần thử đầu ti&ecirc;n v&agrave; l&agrave;m việc ho&agrave;n hảo mỗi lần t&ocirc;i sử dụng ch&uacute;ng.</span></p> </div> <div class="clear_column" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Thiết lập</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Optoma đ&atilde; cập nhật hệ thống menu của n&oacute; cho HD28DSE. Đ&oacute; l&agrave; một ch&uacute;t kh&aacute;c nhau hơn so với những g&igrave; t&ocirc;i đ&atilde; nh&igrave;n thấy tr&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm trước của họ, nhưng l&agrave; vẫn rất trực quan v&agrave; dễ d&agrave;ng để điều hướng. Tất cả c&aacute;c điều khiển hiệu chuẩn được t&igrave;m thấy trong lần đầu ti&ecirc;n sub-menu.</p> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="Optoma HD28DSE DLP Projector" class="alignnone size-full" src="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig6.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector" width="750" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&oacute; s&aacute;u chế độ h&igrave;nh ảnh cộng với một định sẵn 3D ri&ecirc;ng biệt v&agrave; hai chế độ ISF c&oacute; thể được mở kh&oacute;a bằng mật m&atilde;. Tất cả đều ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể điều chỉnh. C&aacute;c chế độ d&ugrave;ng, nơi m&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; chuẩn của t&ocirc;i, l&agrave; giống hệt nhau để tham khảo. chế độ s&aacute;ng l&agrave; khả năng của một đầu ra 190fL thực sự-kinh ngạc.Trong khi kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; hầu hết m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c để sử dụng HD28DSE đ&oacute; l&agrave; một giải ph&aacute;p tốt nếu bạn cần để cạnh tranh với &aacute;nh s&aacute;ng trong ph&ograve;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.42857;">Sau khi tinh chỉnh c&aacute;c điều khiển cơ bản t&ocirc;i quay sang phần n&acirc;ng cao, nơi bạn sẽ t&igrave;m thấy c&agrave;i đặt trước cho gamma, 10 cấp độ của BrilliantColor, Dynamic Black v&agrave; c&aacute;c hệ thống quản l&yacute; m&agrave;u sắc.</span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="Optoma HD28DSE DLP Projector" class="alignnone size-full" src="http://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2015/12/optoma-hd28dse-dlp-projector-fig7.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Optoma HD28DSE DLP Projector" width="750" /></span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Kh&ocirc;ng giống như m&aacute;y chiếu Optoma kh&aacute;c t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc với, gamma l&agrave; chỉ thay đổi với c&agrave;i đặt trước.Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để chỉnh sửa c&aacute;c đường cong c&aacute; nh&acirc;n. May mắn l&agrave; theo d&otilde;i đo l&agrave; kh&aacute; tốt v&agrave; kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi bất kỳ thay đổi.<br style="box-sizing: border-box;" /> BrilliantColor thay đổi cả độ b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; độ s&aacute;ng của tất cả s&aacute;u m&agrave;u sắc c&ugrave;ng một l&uacute;c, th&ecirc;m một ch&uacute;t tốt đẹp của c&uacute; đấm th&ecirc;m khi được sử dụng một c&aacute;ch tiết kiệm. T&ocirc;i đặt n&oacute; tr&ecirc;n cấp độ 2 cho một t&aacute;c động th&ecirc;m ch&uacute;t m&agrave; kh&ocirc;ng bị mất

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807