Máy chiếu Optoma PJ668X

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma PJ668X</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu c&ocirc;ng nghệ Single 0.55&rdquo; XGA DLP&reg;Technology by Texas Instruments</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cường độ s&aacute;ng : 3600 Ansi lumens</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải thực đạt: XGA (1024 x 768)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch tối đa đạt: UXGA (1600 x 1200)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ tương phản : 22 000:1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Số m&agrave;u hiển thị: 1.07 tỷ m&agrave;u ( 10 bit)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch cỡ ph&oacute;ng h&igrave;nh: 25 đến 250 inches&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khoảng c&aacute;ch chiếu: 1,0m ~ 10m</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang: &plusmn; 40&ordm;( chiều dọc)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng kết nối:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Input: HDMI 1.4a x ; VGA in x 1, VGA out x 1, Composite Video x 1, Audio in x1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều khiển: RS232 kiểm so&aacute;t&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">USB type A(for service/mouse/power) x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;c độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch với m&aacute;y t&iacute;nh: UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;c chế độ tương th&iacute;ch với Video: Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Full 3D: nhận t&iacute;n hiệu 3D 720p/1080p v&agrave;o trực tiếp</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Loa t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y: 2W x 1&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 6000 giờ (Eco mode) , 10.000 giờ (Education Cycle)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ồn: 29 dB</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch cỡ (rộng x s&acirc;u x cao): 298 x 230 x 97mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&acirc;n nặng: 2,25kg&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng kh&aacute;c:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tr&igrave;nh chiếu 3D, kết nối trực tiếp với đầu ph&aacute;t xem 2D, 3D</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ mới BrilliantColor &trade; II cho ph&eacute;p mức độ s&aacute;ng cao hơn bằng c&aacute;ch th&uacute;c đẩy m&agrave;u sắc giữa giai điệu, kết quả l&agrave; s&ocirc;i động hơn, m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c ch&iacute;nh x&aacute;c chiếu l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ Color Wheel Rotation Speed hỗ trợ PAL video trong chế độ quay phim, ở tần số chỉ c&oacute; 50 Hz. Dưới tần số thấp n&agrave;y, m&aacute;y chiếu l&agrave;m tăng tốc độ v&ograve;ng quay b&aacute;nh xe m&agrave;u sắc từ 2 &times; (7200 rpm) 3 &times; (10800 rpm) dẫn đến m&agrave;u sắc ph&ugrave; hợp v&agrave; ph&aacute;t lại video liền mạch.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng Quick Resume cho ph&eacute;p bật m&aacute;y chiếu trở lại ngay lập tức.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Việc đặt c&aacute;c cổng kết nối ở b&ecirc;n cạnh cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được c&agrave;i đặt linh hoạt hơn khi gắn m&aacute;y chiếu v&agrave;o tường trong một kh&ocirc;ng gian giới hạn</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; 8 chế độ tr&igrave;nh chiếu: 6 chế độ c&agrave;i đặt sẵn tr&ecirc;n m&aacute;y: Presentation/ Bright/ sRGB/ Movie/ Blackboard/ Classroom v&agrave; 02 chế độ do người sử dụng c&agrave;i đặt trước theo sở th&iacute;ch.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tự động nhận t&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o v&agrave; lựa chọn chế độ hiển thị tốt nhất</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ tự động tắt m&aacute;y khi kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;n hiệu v&agrave;o v&agrave; hẹn giờ tắt m&aacute;y.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tắt m&aacute;y nhanh trong v&ograve;ng 10 gi&acirc;y</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tự động điều chỉnh nguồn điện từ 100 &ndash; 240V; 50/60Hz</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tiếng Việt, thuận lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; sử dụng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span></p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807