Máy chiếu Optoma S341

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

8.499.000₫

10.700.000₫

-21%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trong năm 2016 thương hiệu Optoma đ&atilde; tung ra thị trường một chuỗi c&aacute;c sản phẩm trong bộ sưu tập m&aacute;y chiếu của m&igrave;nh như S341, X341, W341 với sức h&uacute;t v&ocirc; c&ugrave;ng mạnh mẽ, vậy điều g&igrave; đ&atilde; đem lại th&agrave;nh c&ocirc;ng cho bộ 3 sản phẩm n&agrave;y đặc biệt l&agrave; chiếc m&aacute;y chiếu Optoma S341 h&atilde;y c&ugrave;ng havietpro.vn kh&aacute;m ph&aacute; trong b&agrave;i viết h&ocirc;m nay nh&eacute;.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180410104128_optoma_s341_4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://havietpro.vn/manage_image.html" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Đầu ti&ecirc;n bạn sẽ nhận thấy sản phẩm m&aacute;y chiếu Optoma S341 c&oacute; gi&aacute; cực hấp dẫn chỉ khoảng hơn 8 triệu, so với c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y chiếu c&ugrave;ng thương hiệu th&igrave; gi&aacute; của n&oacute; kh&aacute; khi&ecirc;m tốn, n&ecirc;n đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; điểm thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Thứ hai m&aacute;y chiếu Optoma S341 sở hữu th&ocirc;ng số kĩ thuật khủng:</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Độ s&aacute;ng: 3500 ANSI Lumens.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Độ ph&acirc;n giải: SVGA (800&times;600) Độ ph&acirc;n giải n&eacute;n: UXGA (1600 x 1200)</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hệ số tương phản: 22.000:1</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tỉ lệ khung h&igrave;nh: 4:3</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;K&iacute;ch thước m&agrave;n chiếu: 30&quot;-&gt;300&quot;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khoảng c&aacute;ch chiếu: 1 -&gt; 12.45m</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;B&oacute;ng đ&egrave;n chiếu c&ocirc;ng suất: 195 W, tuổi thọ : 10.000 giờ.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cổng kết nối: HDMI v1.4a x1, VGA in x1, VGA out x1, Composite video x1, Audio in x1, Audio out x1, USB Type A (for service/mouse/power) x1, RS232 x1</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;">Video đ&aacute;nh gi&aacute; M&aacute;y chiếu Optoma S341 tại H&agrave; Việt Pro:</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><iframe frameborder="0" height="450" scrolling="no" src="http://www.youtube.com/embed/EZZf5frsqxI" style="box-sizing: border-box; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700"></iframe></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180410104241_optoma_s341_7.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Nh&igrave;n v&agrave;o những th&ocirc;ng số kĩ thuật ở tr&ecirc;n th&igrave; chắc chắn bạn cũng tự nhận thấy m&aacute;y chiếu Optoma S341 c&oacute; th&ocirc;ng số nhỉnh hơn rất nhiều so với c&aacute;c model c&ugrave;ng ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute; rẻ, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng thứ 2.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Thiết kế hiện đại, tinh tế: chiếc m&aacute;y chiếu S341 chỉ nhỏ bằng 1 khổ giấy A4, chỉ c&oacute; trọng lượng 2.2kg n&oacute; thực sự nhỏ gọn, tiện dụng cho mọi kh&ocirc;ng gian. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng thứ 3.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180410104336_optoma_s341_5.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Khả năng ứng dụng cực tốt: được trang bị độ s&aacute;ng l&ecirc;n đến 3500 Ansi Lumens n&ecirc;n S341 tự tin &ldquo;tỏa s&aacute;ng&rdquo; trong bất k&igrave; m&ocirc;i trường chiếu n&agrave;o d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; ph&ograve;ng họp, ph&ograve;ng gia đ&igrave;nh, qu&aacute;n caf&eacute;,&hellip;.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180410104439_optoma_s341_10.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">Một số ưu điểm tuyệt vời kh&aacute;c của m&aacute;y chiếu S341 m&agrave; người d&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute;:</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khả năng chiếu phim HD 3D chất lượng tốt.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thiết kế hiện đại với khả năng t&iacute;ch hợp đầy đủ c&aacute;c cổng giao tiếp hiện nay như:HDMI, VGA,&hellip;</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thiết kế với tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n cao l&ecirc;n đến 10.000H.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">&ndash; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Th&iacute;ch hợp với việc xem b&oacute;ng đ&aacute; khi mang đến h&igrave;nh ảnh cực chuẩn.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180410104629_optoma_s341.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box;">Sản phẩm m&aacute;y chiếu Optoma S341 được&nbsp;havietpro.vn&nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng tại thị trường Việt Nam, h&atilde;y đến với&nbsp;havietpro.vn&nbsp;để được tư vấn cụ thể, ch&iacute;nh x&aacute;c hơn về d&ograve;ng sản phẩm m&aacute;y chiếu HOT nhất hiện nay n&agrave;y nh&eacute;. Ngo&agrave;i ra kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n c&oacute; thể tham khảo những mẫu m&aacute;y c&oacute; cấu h&igrave;nh cũng như gi&aacute; b&aacute;n gần như tương đương với S341 như&nbsp;</span></span>m&aacute;y chiếu optoma PX318, Optoma X341, Optoma W341, Optoma X312...</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="403" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180410104643_optoma_s341_2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma S341</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu c&ocirc;ng nghệ Single 0.55&rdquo; XGA DLP&reg;Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng : 3500 Ansi lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải thực đạt: SVGA (800 x 600)&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch tối đa đạt: UXGA (1600 x 1200)&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản : 22 000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị: 1.07 tỷ m&agrave;u ( 10 bit)<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ ph&oacute;ng h&igrave;nh: 25 đến 250 inches&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu: 1,0m ~ 10m<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang: &plusmn; 40&ordm;( chiều dọc)<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối:<br style="box-sizing: border-box;" /> Input: HDMI 1.4a x ; VGA in x 1, VGA out x 1, Composite Video x 1, Audio in x1<br style="box-sizing: border-box;" /> Điều khiển: RS232 kiểm so&aacute;t&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> USB type A(for service/mouse/power) x 1<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch với m&aacute;y t&iacute;nh: UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c chế độ tương th&iacute;ch với Video: Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM<br style="box-sizing: border-box;" /> Full 3D: nhận t&iacute;n hiệu 3D 720p/1080p v&agrave;o trực tiếp<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y: 2W x 1&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 6000 giờ (Eco mode) , 10.000 giờ (Education Cycle)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn: 29 dB<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ (rộng x s&acirc;u x cao): 298 x 230 x 97mm<br style="box-sizing: border-box;" /> C&acirc;n nặng: 2,25kg&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> T&iacute;nh năng kh&aacute;c:<br style="box-sizing: border-box;" /> Tr&igrave;nh chiếu 3D, kết nối trực tiếp với đầu ph&aacute;t xem 2D, 3D<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ mới BrilliantColor &trade; II cho ph&eacute;p mức độ s&aacute;ng cao hơn bằng c&aacute;ch th&uacute;c đẩy m&agrave;u sắc giữa giai điệu, kết quả l&agrave; s&ocirc;i động hơn, m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c ch&iacute;nh x&aacute;c chiếu l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ Color Wheel Rotation Speed hỗ trợ PAL video trong chế độ quay phim, ở tần số chỉ c&oacute; 50 Hz. Dưới tần số thấp n&agrave;y, m&aacute;y chiếu l&agrave;m tăng tốc độ v&ograve;ng quay b&aacute;nh xe m&agrave;u sắc từ 2 &times; (7200 rpm) 3 &times; (10800 rpm) dẫn đến m&agrave;u sắc ph&ugrave; hợp v&agrave; ph&aacute;t lại video liền mạch.<br style="box-sizing: border-box;" /> Chức năng Quick Resume cho ph&eacute;p bật m&aacute;y chiếu trở lại ngay lập tức.<br style="box-sizing: border-box;" /> Việc đặt c&aacute;c cổng kết nối ở b&ecirc;n cạnh cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được c&agrave;i đặt linh hoạt hơn khi gắn m&aacute;y chiếu v&agrave;o tường trong một kh&ocirc;ng gian giới hạn<br style="box-sizing: border-box;" /> C&oacute; 8 chế độ tr&igrave;nh chiếu: 6 chế độ c&agrave;i đặt sẵn tr&ecirc;n m&aacute;y: Presentation/ Bright/ sRGB/ Movie/ Blackboard/ Classroom v&agrave; 02 chế độ do người sử dụng c&agrave;i đặt trước theo sở th&iacute;ch.<br style="box-sizing: border-box;" /> Tự động nhận t&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o v&agrave; lựa chọn chế độ hiển thị tốt nhất<br style="box-sizing: border-box;" /> Chế độ tự động tắt m&aacute;y khi kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;n hiệu v&agrave;o v&agrave; hẹn giờ tắt m&aacute;y.<br style="box-sizing: border-box;" /> Tắt m&aacute;y nhanh trong v&ograve;ng 10 gi&acirc;y<br style="box-sizing: border-box;" /> Tự động điều chỉnh nguồn điện từ 100 &ndash; 240V; 50/60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Tiếng Việt, thuận lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; sử dụng<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807