Máy chiếu Optoma X341

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

9.799.000₫

11.200.000₫

-13%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma X341 được thiết kế nhỏ gọn ph&ugrave; hợp cho việc tr&igrave;nh chiếu trong ph&ograve;ng họp, lớp học, qu&aacute;n Cafe chiếu b&oacute;ng đ&aacute;... Optoma X341 c&oacute; độ ch&iacute;nh s&aacute;c m&agrave;u&nbsp;sRGB cho m&agrave;u sắc rất sống động v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c, tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n l&ecirc;n tới 10.000h&nbsp;(Education Cycle) chi ph&iacute; thay thế thấp, tiết kiệm năng lượng, gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu n&agrave;y rất dễ kết nối với nhiều đầu v&agrave;o, loa t&iacute;ch hợp v&agrave; USB Power. Optoma X341 rất dễ d&agrave;ng để kết nối với thiết bị ngoại vi th&ocirc;ng qua cổng HDMI v&agrave; VGA. Những thiết bị c&oacute; thể kết nối được với X341: Đầu K+ (HD v&agrave; SD), Đầu thu kỹ thuật số, Laptop, PC, Đầu Bluray, Đầu Box HD ...&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="500" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115347_optoma_x341_.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="705" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đ&aacute;nh gi&aacute; M&aacute;y chiếu Optoma X341</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115407_optoma_x341_1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Optoma X341 được đựng trong th&ugrave;ng Carton m&agrave;u đen với logo Optoma nổi bật. Th&ugrave;ng m&aacute;y được thiết kế rất bắt mắt v&agrave; chắc chắn</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115414_optoma_x341_2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">B&ecirc;n cạnh tr&aacute;i của th&ugrave;ng m&aacute;y c&oacute; t&ecirc;n Model Optoma X341, số Serial, c&ocirc;ng nghệ DLP ... Optoma X341 được sản xuất tại nh&agrave; m&aacute;y Optoma Trung Quốc.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115440_optoma_x341_3_4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Đi k&egrave;m theo m&aacute;y c&oacute; những phụ kiện sau: T&uacute;i đựng m&aacute;y chiếu, Điều khiển, c&aacute;p nguồn, c&aacute;p t&iacute;n hiệu VGA 1.5m v&agrave; s&aacute;ch hướng dẫn sử dụng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115511_optoma_x341_7.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Optoma X341 được thiết kế nhỏ gọn với t&ocirc;ng m&agrave;u đen chủ đạo. Trọng lượng m&aacute;y chỉ với 2.25Kg gi&uacute;p cho việc mang đi di chuyển rất thuận lợi v&agrave; rất cơ động. Cầm tr&ecirc;n tay X341 cho cảm gi&aacute;c rất chắc chắn, độ ho&agrave;n thiện của m&aacute;y được đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115502_optoma_x341_6.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Mặt trước của m&aacute;y nổi bật với cụm ống k&iacute;nh thiết kế lệch sang b&ecirc;n phải theo hướng người nh&igrave;n v&agrave; c&aacute;c thiết kế v&acirc;n lưới gi&uacute;p tạo điểm nhấn cứng c&aacute;p. Ở giữa c&oacute; ch&acirc;n n&acirc;ng m&aacute;y để điểu chỉnh độ cao của m&aacute;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115524_optoma_x341_9.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Cạnh tr&aacute;i của X341 l&agrave; hệ thống tho&aacute;t nhiệt l&aacute;m m&aacute;t cho m&aacute;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="452" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115533_optoma_x341_10.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Tem bảo h&agrave;nh ch&iacute;nh h&atilde;ng của Optoma tại Việt Nam.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115645_optoma_x341__13.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Cạnh phải của m&aacute;y l&agrave; nơi hệ thống h&uacute;t gi&oacute; l&agrave;m m&aacute;t m&aacute;y, v&agrave; m&oacute;c kh&oacute;a bảo vệ m&aacute;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115652_optoma_x341__14.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Đối với c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y c&ocirc;ng nghệ DLP của Optoma sẽ kh&ocirc;ng cần tầm lọc bụi như LCD. Hệ thống gi&oacute; sẽ được h&uacute;t v&agrave;o v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t trực tiếp tản nhiệt được tốt hơn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115544_optoma_x341__11.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&aacute;c cổng kết nối t&iacute;n hiệu được thiết kế về mặt sau của sản phẩm. Optoma X341 bao gồm những cổng t&iacute;n hiệu như sua:<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng HDMI 1.4 để kết nối đầu K+, đầu kỹ thuật số, m&aacute;y t&iacute;nh laptop, PC...&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng VGA input để kết nối thiết bị như m&aacute;y t&iacute;nh laptop, PC, Tivi...<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng VGA Output để xuất h&igrave;nh ảnh ra cổng VGA cho c&aacute;c thiết bị nối tiếp như c&oacute; thể lắp th&ecirc;m 1 m&aacute;y chiếu nữa.<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng Video để kết nối nhận h&igrave;nh ảnh từ đầu DVD, K+ SD, Đầu kỹ thuật số...<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng USB Power, cổng n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng nhận t&iacute;n hiệu h&igrave;nh ảnh, m&agrave; chỉ c&oacute; chức năng xuất nguồn điện nu&ocirc;i card hỗ trợ tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y.<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng Audio 3.5&quot; input v&agrave; ouput để nhận v&agrave; xuất &acirc;m thanh qua cổng Jack 3.5<br style="box-sizing: border-box;" /> - Một cổng RS232.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115554_optoma_x341_12.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Bề mặt của m&aacute;y t&iacute;ch hợp c&aacute;c ph&iacute;m chức năng điều khiển m&aacute;y,</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" height="467" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/79/20180404115607_optoma_x341__12.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="700" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">Ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&agrave; cụm ph&iacute;m Zoom để ph&oacute;ng to thu nhỏ của m&aacute;y, v&agrave; cụm lấy Focus lấy n&eacute;t của m&aacute;y.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu Optoma X341<br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y chiếu c&ocirc;ng nghệ Single 0.55&rdquo; XGA DLP&reg;Technology by Texas Instruments<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng : 3500 Ansi lumens<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải thực đạt: XGA (1024 x 768)&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch tối đa đạt: UXGA (1600 x 1200)&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản : 22 000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị: 1.07 tỷ m&agrave;u ( 10 bit)<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ ph&oacute;ng h&igrave;nh: 25 đến 250 inches&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu: 1,0m ~ 10m<br style="box-sizing: border-box;" /> Chỉnh m&eacute;o h&igrave;nh thang: &plusmn; 40&ordm;( chiều dọc)<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối:<br style="box-sizing: border-box;" /> Input: HDMI 1.4a x ; VGA in x 1, VGA out x 1, Composite Video x 1, Audio in x1<br style="box-sizing: border-box;" /> Điều khiển: RS232 kiểm so&aacute;t&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> USB type A(for service/mouse/power) x 1<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c độ ph&acirc;n giải tương th&iacute;ch với m&aacute;y t&iacute;nh: UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC &amp; Macintosh compatible<br style="box-sizing: border-box;" /> C&aacute;c chế độ tương th&iacute;ch với Video: Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM<br style="box-sizing: border-box;" /> Full 3D: nhận t&iacute;n hiệu 3D 720p/1080p v&agrave;o trực tiếp<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa t&iacute;ch hợp trong m&aacute;y: 2W x 1&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 6000 giờ (Eco mode) , 10.000 giờ (Education Cycle)<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ồn: 29 dB<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch cỡ (rộng x s&acirc;u x cao): 298 x 230 x 97mm<br style="box-sizing: border-box;" /> C&acirc;n nặng: 2,25kg&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> T&iacute;nh năng kh&aacute;c:<br style="box-sizing: border-box;" /> Tr&igrave;nh chiếu 3D, kết nối trực tiếp với đầu ph&aacute;t xem 2D, 3D<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ mới BrilliantColor &trade; II cho ph&eacute;p mức độ s&aacute;ng cao hơn bằng c&aacute;ch th&uacute;c đẩy m&agrave;u sắc giữa giai điệu, kết quả l&agrave; s&ocirc;i động hơn, m&agrave;u sắc ch&iacute;nh x&aacute;c ch&iacute;nh x&aacute;c chiếu l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh.<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ Color Wheel Rotation Speed hỗ trợ PAL video trong chế độ quay phim, ở tần số chỉ c&oacute; 50 Hz. Dưới tần số thấp n&agrave;y, m&aacute;y chiếu l&agrave;m tăng tốc độ v&ograve;ng quay b&aacute;nh xe m&agrave;u sắc từ 2 &times; (7200 rpm) 3 &times; (10800 rpm) dẫn đến m&agrave;u sắc ph&ugrave; hợp v&agrave; ph&aacute;t lại video liền mạch.<br style="box-sizing: border-box;" /> Chức năng Quick Resume cho ph&eacute;p bật m&aacute;y chiếu trở lại ngay lập tức.<br style="box-sizing: border-box;" /> Việc đặt c&aacute;c cổng kết nối ở b&ecirc;n cạnh cho ph&eacute;p m&aacute;y chiếu được c&agrave;i đặt linh hoạt hơn khi gắn m&aacute;y chiếu v&agrave;o tường trong một kh&ocirc;ng gian giới hạn<br style="box-sizing: border-box;" /> C&oacute; 8 chế độ tr&igrave;nh chiếu: 6 chế độ c&agrave;i đặt sẵn tr&ecirc;n m&aacute;y: Presentation/ Bright/ sRGB/ Movie/ Blackboard/ Classroom v&agrave; 02 chế độ do người sử dụng c&agrave;i đặt trước theo sở th&iacute;ch.<br style="box-sizing: border-box;" /> Tự động nhận t&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o v&agrave; lựa chọn chế độ hiển thị tốt nhất<br style="box-sizing: border-box;" /> Chế độ tự động tắt m&aacute;y khi kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;n hiệu v&agrave;o v&agrave; hẹn giờ tắt m&aacute;y.<br style="box-sizing: border-box;" /> Tắt m&aacute;y nhanh trong v&ograve;ng 10 gi&acirc;y<br style="box-sizing: border-box;" /> Tự động điều chỉnh nguồn điện từ 100 &ndash; 240V; 50/60Hz<br style="box-sizing: border-box;" /> Tiếng Việt, thuận lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; sử dụng<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 1000h hoặc 12 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Trung Quốc.</p>

Hotline : 0964003807