Máy chiếu Panasonic PT DX500E

Thương hiệu: Panasonic | Máy Chiếu Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

50.000.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&aacute;y chiếu Panasonic PT-DX500E<br /> M&aacute;y chiếu đa phương tiện c&ocirc;ng nghệ 1chip DLP<br /> Độ s&aacute;ng: 4,500 Lumens,&nbsp;<br /> Độ ph&acirc;n giải: 1,024 &times; 768 pixels (XGA)&nbsp;<br /> Độ tương phản: 2,000:1<br /> B&oacute;ng đ&egrave;n: UHM 300W&nbsp;<br /> K&iacute;ch thước chiếu: 1.02 &ndash;7.62 m (40 &ndash;300 inches), tỷ lệ 16:10&nbsp;<br /> Chỉnh h&igrave;nh: Dọc &plusmn;40&deg;<br /> Cổng kết nối: DVI,HDMI, VGA, Video, Audio, Serial , LAN for control<br /> K&iacute;ch thước: 332 x 168 x 484.5 mm<br /> Trọng lượng: 8.5 kg&nbsp;<br /> Tr&igrave;nh chiếu kh&ocirc;ng d&acirc;y (Option).<br /> T&iacute;nh năng &quot;RGB Booster &quot; gi&uacute;p thu được chất lượng h&igrave;nh ảnh với độ t&aacute;i tạo m&agrave;u sắc cao.<br /> T&iacute;nh năng &quot;Detail Clarity Processor 3&quot; đem lại độ trong suốt tự nhi&ecirc;n đến từng chi tiết.<br /> T&iacute;nh năng &quot;Daylight View&quot; hỗ trợ cho điều kiện ph&ograve;ng s&aacute;ng, tự động điều chỉnh độ s&aacute;ng.<br /> Xuất xứ: Nhật Bản<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 500h hoặc 03 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.</p>

Hotline : 0964003807