Máy chiếu Panasonic PT EW730Z

Thương hiệu: Panasonic | Máy Chiếu Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

105.000.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>M&aacute;y chiếu Panasonic PT-EW730Z<br /> M&aacute;y chiếu đa phương tiện c&ocirc;ng nghệ 3LCD<br /> Độ s&aacute;ng 7.000 Lumens<br /> Độ ph&acirc;n giải: 1280x800 pixels<br /> Độ tương phản: 5.000:1<br /> B&oacute;ng đ&egrave;n UHM 400W, tuổi thọ 4.500 giờ<br /> K&iacute;ch thước chiếu : 1,02-10,16m (40 - 400 in), tỷ lệ 16:10 với ống k&iacute;nh ti&ecirc;u chuẩn 1,7 - 2,8:1<br /> Chỉnh h&igrave;nh: Dọc &plusmn;40&deg;, ngang &plusmn;30&deg;<br /> Cổng kết nối: DVI-D, HDMI, VGA, VGA out, S-Video, Audio, Serial, LAN for Digital Link v&agrave; control<br /> K&iacute;ch thước: 530 x 177 x 445 mm<br /> Trọng lượng: 10.6kg<br /> Ống k&iacute;nh chọn th&ecirc;m: ET-ELW20, ET-ELT20, ET-ELT-21, ET-ELW21<br /> Chức năng Daylight View cho h&igrave;nh ảnh trong s&aacute;ng trong điều kiện ph&ograve;ng s&aacute;ng<br /> Chức năng DICOM hỗ trợ quan s&aacute;t h&igrave;nh ảnh X-Quang<br /> Chức năng Lens Shift dễ d&agrave;ng điều chỉnh vị tr&iacute; h&igrave;nh ảnh tr&igrave;nh chiếu qua Remote<br /> C&ocirc;ng suất chờ thấp: 0,3W<br /> Tắt m&aacute;y nhanh<br /> Độ ồn thấp: 29dB<br /> Dễ d&agrave;ng thay b&oacute;ng đ&egrave;n v&agrave; bộ lọc kh&ocirc;ng kh&iacute;.<br /> Chức năng P-in-P cho ph&eacute;p chiếu h&igrave;nh ảnh từ 2 nguồn l&ecirc;n một m&agrave;n h&igrave;nh c&ugrave;ng một l&uacute;c.<br /> Chức năng Digital Link cho ph&eacute;p tr&igrave;nh chiếu qua một sợi Cable mạng khoảng c&aacute;ch l&ecirc;n đến 100m.<br /> Xuất xứ: Trung Quốc.<br /> Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 500h hoặc 03 th&aacute;ng cho b&oacute;ng đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.</p>

Hotline : 0964003807