Máy Chiếu Panasonic PT VW540

Thương hiệu: Panasonic | Máy Chiếu Panasonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>Cường độ s&aacute;ng: 5500 Ansi lumens<br /> Độ ph&acirc;n giải thực: WXGA (1280 x 800 pixel)<br /> Độ tương phản: 16000:1<br /> Tỷ lệ khung h&igrave;nh: 16:10, 4:3<br /> C&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; h&igrave;nh ảnh: Transparent LCD panel (&times; 3, R/G/B)<br /> Kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, LAN x 1, USB x 1, VIDEO x 1, AUDIO x 1, SERIAL x 1<br /> Độ zoom: 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.08&ndash;1.76:1), manual focus F 1.60&ndash;1.90, f 15.31&ndash;24.64 mm<br /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n: 7000 giờ<br /> C&ocirc;ng suất b&oacute;ng đ&egrave;n: 280 W UHM lamp &times; 1<br /> M&agrave;n h&igrave;nh c&oacute; thể chiếu: 30&minus;300 inches<br /> Hiệu chỉnh độ nghi&ecirc;ng h&igrave;nh ảnh: Vertical: maximum &plusmn;35&deg; (auto/manual, input: WXGA),Horizontal: maximum &plusmn;35&deg; (manual, input: WXGA),Up to a total of &plusmn;55 &deg;during simultaneous horizontal and vertical correction.<br /> C&aacute;c chế độ lắp đặt: Front ceiling / Front desk / Rear ceiling / Rear desk<br /> Loa t&iacute;ch hợp b&ecirc;n trong m&aacute;y: 4.0 cm (1 1/16&Prime; ) round shape &times; 1, output power: 10 W (monaural)<br /> Độ ồn khi hoạt động ở c&aacute;c chế độ: 37 dB (lamp power: Normal), 35 dB (lamp power: ECO1), 29 dB (lamp power: ECO2)<br /> K&iacute;ch thước m&aacute;y chiếu: 389 &times; 125*4 &times; 332 mm (15 5/16&Prime; &times; 4 29/32&Prime; *4 &times; 13 1/16&Prime; )<br /> Trọng lượng: Approximately 4.8 kg (10.6 lbs)</p>

Hotline : 0964003807