Máy chiếu phim 3D,HD Optoma HD29

Thương hiệu: Optoma | Máy chiếu Optoma, 

Đánh giá

:

Giá

:

21.500.000₫

24.000.000₫

-10%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu phim 3D,HD Optoma HD29<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; m&agrave;u đ&uacute;ng như t&ecirc;n gọi của m&aacute;y &ldquo;Darbee&rsquo;s Visual Presence&trade;&rdquo; cho h&igrave;nh ảnh đạt chất lượng cao, c&acirc;n bằng s&aacute;ng tối tốt (ISFccc), hỗ trợ tốt định dạng Blu-rays v&agrave; c&aacute;c loại video độ n&eacute;t cao.<br style="box-sizing: border-box;" /> Amazing colors Với số lượng m&agrave;u sắc được tăng cường (BrilliantColor dazzles), t&ocirc;ng m&agrave;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u. Hỗ trợ chuẩn Rec.709 gi&uacute;p bạn c&oacute; trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim từ đầu thu kỹ thuật số.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" height="450" src="http://img.havietpro.com/img/up_new/item/2018/04/0/101/20180414091415_20170919115416_may_chieu_optoma_hd29.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" width="750" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; Optoma HD29 bạn kh&ocirc;ng cần bỏ ra qu&aacute; nhiều tiền vẫn chơi được ph&ograve;ng phim 3D, HD tại nh&agrave;, h&igrave;nh ảnh đẹp, lắp th&ecirc;m d&agrave;n &acirc;m thanh tốt sẽ sống động, đảm bảo bạn xem sẽ th&iacute;ch hơn khi ra rạp, xem phim theo &yacute; muốn, d&ugrave; điện ảnh hay truyền h&igrave;nh, chương tr&igrave;nh thực tế, ca nhạc, thời sự... đều xem m&agrave;n ảnh rộng cực chất.<br style="box-sizing: border-box;" /> H&atilde;y chọn m&aacute;y chiếu Optoma HD29 ngay h&ocirc;m nay để nhận được nhiều ưu đ&atilde;i nhất<br style="box-sizing: border-box;" /> Th&ocirc;ng số kỹ thuật m&aacute;y chiếu Optoma HD29:<br style="box-sizing: border-box;" /> H&atilde;ng sản xuất: Optoma<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng nghệ: DLP<br style="box-sizing: border-box;" /> Cường độ s&aacute;ng:3.200 ANSI Lumens&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ tương phản: 30.000:1<br style="box-sizing: border-box;" /> Độ ph&acirc;n giải thực : Full HD/Full 3D 1080p(1920 x 1080)<br style="box-sizing: border-box;" /> Số m&agrave;u hiển thị: 1,07 tỷ m&agrave;u<br style="box-sizing: border-box;" /> Tuổi thọ b&oacute;ng đ&egrave;n m&aacute;y chiếu Optoma HD29: 5000 giờ - 10.000 giờ(ECO)<br style="box-sizing: border-box;" /> Khoảng c&aacute;ch chiếu: 1,5 &ndash; 10m<br style="box-sizing: border-box;" /> Tỉ lệ khung h&igrave;nh: 16:9; 4:3; LBX<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước h&igrave;nh ảnh: 41,8 - 305&quot; (16:9)<br style="box-sizing: border-box;" /> K&iacute;ch thước: 300 x 90 x 230 mm<br style="box-sizing: border-box;" /> Trọng lượng: 2.3 kg<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối: 2x HDMI 1.4a with MHL (on port 1), 3D Sync Port, mini USB, USB-A (USB Power Only), 12V Trigger<br style="box-sizing: border-box;" /> Loa 10W &acirc;m thanh nổi sống động<br style="box-sizing: border-box;" /> Khả năng tr&igrave;nh chiếu Full 3D<br style="box-sizing: border-box;" /> Khả năng tr&igrave;nh chiếu Full HD<br style="box-sizing: border-box;" /> Tương th&iacute;ch với tất cả c&aacute;c thiết bị ph&aacute;t phim chuẩn Bru-ray hiện đại nhất</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh 24 th&aacute;ng cho th&acirc;n m&aacute;y, 12 th&aacute;ng hoặc 1000 giờ cho b&oacute;ng(đ&egrave;n t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước)</p>

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0964003807