Máy chiếu vật thể AVERVISION F17HD-8M

Thương hiệu: AverVision | Máy chiếu vật thể AverVision, 

Đánh giá

:

Giá

:

11.000.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể AVERVISION F17HD-8M</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ cảm biến h&igrave;nh ảnh : 1/4&rdquo; CMOS color image sensor&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Số điểm ảnh: 8 Mega Pixel. Hiệu ứng điểm ảnh : 2592 chiều ngang x 1944 chiều dọc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải full HD1080p (1920 x 1080), 1000TV Lines</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ h&igrave;nh ảnh : 30 khung h&igrave;nh/gi&acirc;y. Điều chỉnh Fucus : Tự Động/Bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&oacute;ng ảnh : Zoom 32X (2X AverZoom+ kỹ thuật số 16X)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng quay ảnh : 500mm x 375mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ nhớ mở rộng : SDHC 32GB (FAT32)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ chụp h&igrave;nh : single/Continues, chụp v&agrave; lưu đươc 80 h&igrave;nh (5M), 240 h&igrave;nh (XGA) l&ecirc;n Thẻ nhớ t&iacute;ch hợp , lưu được video l&ecirc;n thẻ nhớ mở rộng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xoay h&igrave;nh ảnh từ 0/90o/180o/270o(xoay điện tử).</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hiệu ứng h&igrave;nh ảnh : Color, B&amp;W, Negative,Mirror, Freeze.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều chỉnh c&acirc;n bằng trắng Tự động/bằng tay .</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ hiển thị: Sharp/Graphics/Motion/ Microscope</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hiệu ứng h&igrave;nh ảnh : Color/B&amp;W/Negative/mirror/freeze</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tự động điều chỉnh h&igrave;nh ảnh auto Image (White Balance/Exposure)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng chia đ&ocirc;i m&agrave;n h&igrave;nh, chọn theo v&ugrave;ng, v&agrave; chọn từng phần của t&agrave;i liệu, vật thể&hellip;để tr&igrave;nh chiếu - H&igrave;nh trong h&igrave;nh (Picture-In- Picture)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phần mềm k&egrave;m theo m&aacute;y tương th&iacute;ch với hệ điều h&agrave;nh Windowns v&agrave; Macintosh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng t&iacute;n hiệu ra : HDMI, RGB, Composite video ..gi&uacute;p kết nối với c&aacute;c thiết bị như : Projector, Plasma, LCD, TV&hellip;&hellip; để tr&igrave;nh chiếu.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">miniUSB Kết nối với PC, T&iacute;ch hợp đ&egrave;n LED.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng t&iacute;n hiệu v&agrave;o : HDMI, RGB</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước : 230x73x305mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng : 2.44kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Made in : China &ndash; Taiwan</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng</span></p>

Hotline : 0964003807