Máy chiếu vật thể AVERVISION U70

Thương hiệu: AverVision | Máy chiếu vật thể AverVision, 

Đánh giá

:

Giá

:

8.999.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Camera vật thể Avervision U70, m&aacute;y chiếu vật thể, may chieu vat the<br style="box-sizing: border-box;" /> C&ocirc;ng Nghệ cảm biến : 1/ 4&rsquo;&rsquo; CMOS color<br style="box-sizing: border-box;" /> Đầu ra độ ph&acirc;n giải : Full HD1080p (1920 x 1080) Max 4K 3840&times;2160<br style="box-sizing: border-box;" /> Tổng số điểm ảnh : 8 megapixels<br style="box-sizing: border-box;" /> Khả năng zoom :16X Digital Zoom<br style="box-sizing: border-box;" /> Tốc độ ghi h&igrave;nh : 30 h&igrave;nh/gi&acirc;y<br style="box-sizing: border-box;" /> Lấy n&eacute;t : Tự động / bằng tay<br style="box-sizing: border-box;" /> Cổng kết nối : 02 mini USB, USB3.0<br style="box-sizing: border-box;" /> Chức năng ghi &acirc;m : c&oacute;<br style="box-sizing: border-box;" /> Xuất xứ: Taiwan<br style="box-sizing: border-box;" /> Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-18298" src="http://www.maychieutoancau.com/wp-content/uploads/2017/07/avervision-u70-1.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đơn giản. Quyền lực. Gi&aacute; cả phải chăng.<br style="box-sizing: border-box;" /> M&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu USB plug-n-play dễ d&agrave;ng đi k&egrave;m với t&iacute;nh năng cao cấp v&agrave; gi&aacute; cả đ&atilde; đến. U70 tạo ra trải nghiệm h&igrave;nh ảnh 4K chất lượng vượt trội, trong khi vẫn duy tr&igrave; t&iacute;nh đơn giản của n&oacute;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-18299" src="http://www.maychieutoancau.com/wp-content/uploads/2017/07/u70-usb-document-camera-open.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đừng bỏ lỡ một pixel<br style="box-sizing: border-box;" /> Bộ cảm biến 8MP của U70 với zoom kỹ thuật số 16x cung cấp hiệu suất pixel tốt nhất đạt được độ ph&acirc;n giải tối đa cho ph&eacute;p h&igrave;nh ảnh sống động, si&ecirc;u r&otilde; n&eacute;t.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-18300" src="http://www.maychieutoancau.com/wp-content/uploads/2017/07/u70-document-camera-8-mega-pixel.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Một mức độ ho&agrave;n to&agrave;n mới của cơ bản<br style="box-sizing: border-box;" /> Th&ecirc;m nguồn điện USB mới nhất v&agrave; bạn c&oacute; một m&aacute;y quay t&agrave;i liệu si&ecirc;u tốc độ mọi thứ đến v&agrave; đi từ thiết bị được kết nối của n&oacute; cung cấp trải nghiệm ph&aacute;t trực tuyến trễ.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-18301" src="http://www.maychieutoancau.com/wp-content/uploads/2017/07/u70-document-camera-usb30.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng cụ th&ocirc;ng minh l&agrave; c&ocirc;ng cụ tiện dụng<br style="box-sizing: border-box;" /> Cho d&ugrave; bạn đang thực hiện một cuộc tr&igrave;nh diễn trực tiếp hoặc sống động, h&atilde;y tận dụng đ&egrave;n LED v&agrave; micr&ocirc; được t&iacute;ch hợp sẵn của U70 để n&acirc;ng cao chất lượng của tất cả c&aacute;c trải nghiệm thị gi&aacute;c v&agrave; &acirc;m thanh của bạn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-18303" src="http://www.maychieutoancau.com/wp-content/uploads/2017/07/u70-document-camera-led-mic.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;ch hợp để cộng t&aacute;c<br style="box-sizing: border-box;" /> Sử dụng phần mềm Sphere2 &amp; ClassSend miễn ph&iacute; của U70 để truyền cảm hứng cho s&aacute;ng tạo b&agrave;i học s&aacute;ng tạo v&agrave; x&acirc;y dựng sự tham gia của lớp học. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;y cầu kết nối bạn v&agrave; m&aacute;y ảnh t&agrave;i liệu của bạn với sinh vi&ecirc;n của bạn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-18302" src="http://www.maychieutoancau.com/wp-content/uploads/2017/07/u70-document-camera-interactive-software.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 675px;" /></p>

Hotline : 0964003807