Máy chiếu vật thể AverVision W30

Thương hiệu: AverVision | Máy chiếu vật thể AverVision, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể AverVision W30</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">W30 - Wireless Interactive Visualizer</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng Nghệ cảm biến : 1/ 2&rsquo;&rsquo; CMOS color</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đầu ra độ ph&acirc;n giải : Full HD1080p (1920 x 1080)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tổng số điểm ảnh : 3M pixels</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khả năng zoom : Tổng zoom 16x (Zoom KTS 2x + Averzoom 8x)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ ghi h&igrave;nh : 30 h&igrave;nh/gi&acirc;y&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lấy n&eacute;t v&agrave; điều chỉnh h&igrave;nh ảnh : Tự động /bằng tay</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng thu h&igrave;nh : 330 x 248 mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&quot;Bộ nhớ trong : lưu trữ 80 h&igrave;nh ảnh 3M v&agrave; 240 ảnh XGA.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ nhớ ngo&agrave;i : Thẻ nhớ SD tối đa 32Gb, USB tối đa 64Gb &quot;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng : 2,15kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng kết nối : DVI-I OUTPUT / RGB 01 in 01 out/ 01 video/RS232/Mini USB</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&quot;Hiệu ứng h&igrave;nh ảnh: Trắng v&agrave; đen/ &acirc;m bản/ gương/ đảo ngược/ dừng h&igrave;nh tạm thời</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng đặc biệt: ch&uacute; th&iacute;ch trực tiếp l&ecirc;n h&igrave;nh ảnh &quot;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span></p>

Hotline : 0964003807