MÁY CHIẾU VẬT THỂ ELMO LX1

Thương hiệu: ELMO | Máy chiếu vật thể ELMO, 

Đánh giá

:

Giá

:

8.500.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Th&ocirc;ng số kỹ thuật :</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lens:F=2.0 FOV Optical Zoom/ 8X Digital Zoom</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khu vực chụp h&igrave;nh: khổ 374 x 281mm</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải: 4K</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ 60 h&igrave;nh/gi&acirc;y</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&ocirc;ng nghệ kỹ thuật số</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lens:F=2.0 FOV Optical Zoom/ 8X Digital Zoom</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khu vực chụp h&igrave;nh: khổ 374 x 281mm</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải: 4K</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ 60 h&igrave;nh/gi&acirc;y</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">G&oacute;c quay: 0&deg;/90&deg;/180&deg;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thiết kế cổ ngỗng linh động , đầu cameraxoay 180 &deg; ho&agrave;n hảo .</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chụp khoảng c&aacute;ch gần l&ecirc;n tới 1cm cho những vật thể lớn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; hiệu ứng h&igrave;nh ảnh</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; thể gh&eacute;p với k&iacute;nh hiển vi khi chụp những vật thể si&ecirc;u nhỏ<br style="box-sizing: border-box;" /> Kết hợp tr&igrave;nh chiếu với m&aacute;y chiếu, Tivi, Monitor</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tự động điều chỉnh ti&ecirc;u cự v&agrave; bằng tay</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Dừng h&igrave;nh, xoay h&igrave;nh dừng h&igrave;nh</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&acirc;n bằng trắng Giảm nhiễu</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Kết nối:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Input: HDMI x 1 ; VGA x 1 ; Audio x 1 ;usb</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Output: HDMI x 1; VGA x 1; Audio x 1;usb</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Phụ kiện đi k&egrave;m : Remote; adaptor ; c&aacute;p USB ; đĩa hướng dẫn sử dụng.</p>

Hotline : 0964003807