Máy chiếu vật thể Lumens DC170

Thương hiệu: Lumens | Máy chiếu vật thể Lumens, 

Đánh giá

:

Giá

:

11.300.000₫

12.500.000₫

-10%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể Lumens DC170</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&oacute;ng đại: 2x Pixel; Digital zoom: 10x; Mechanical zoom: 8.5x</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải ảnh: XGA, SXGA(1280 x 960), WXGA, 1080p</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tỷ lệ qu&eacute;t h&igrave;nh: 30 h&igrave;nh/ gi&acirc;y.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng Chụp: Max. 422 x 331 mm(&gt;A3)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quan s&aacute;t h&igrave;nh ảnh gần nhất 4cm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Nguồn: 100-240VAC</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng kết nối: USB 2.0 (480 Mbps); VGA in; VGA out; Audio out; SD card; Extender; HDMI out.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Video/Audio: ghi lại &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;ch hợp sẵn Microphone</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">C&oacute; khả năng chụp ảnh đơn hoặc li&ecirc;n tiếp- tối ưu h&oacute;a h&igrave;nh ảnh (auto tune)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quay h&igrave;nh 0 ˚, 180 ˚, Flip, Mirror</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hỗ trợ: PC Windows 7, XP, Vista v&agrave; Mac OSX; WIA and TWAIN interface</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng đặc biệt:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Lumens &trade; DC170 được trang bị zoom 2x điểm ảnh v&agrave; một cảm biến h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp; mang m&agrave;u sắc sinh động ở độ n&eacute;t cao Full HD, độ ph&acirc;n giải 1080p với 30 khung h&igrave;nh mỗi gi&acirc;y, n&oacute; truyền tải h&igrave;nh ảnh trực tuyến li&ecirc;n tục trong thời gian thực m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự chậm trễ.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ nhớ lưu trữ l&ecirc;n đến 240 h&igrave;nh ảnh v&agrave; được mở rộng l&ecirc;n đến thẻ 32GB bằng c&aacute;ch sử dụng một thẻ nhớ SD.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chỉ 1 ph&iacute;m chạm cho ph&eacute;p bạn ghi lại b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh độc lập m&agrave; kh&ocirc;ng cần m&aacute;y t&iacute;nh.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">G&oacute;c quay linh hoạt cho ph&eacute;p một g&oacute;c 360 &deg; xem v&agrave; xem đối tượng chỉ từ 1,6 &quot;(4 cm) để quan s&aacute;t chi tiết tốt hơn của một vật giảng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Thiết kế đ&egrave;n điều chỉnh ngăn chặn phản xạ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">DC170 Lumens l&agrave;m cho b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh v&agrave; giảng dạy hơn tương t&aacute;c v&agrave; hấp dẫn.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">12 th&aacute;ng theo ti&ecirc;u chuẩn nh&agrave; sản xuất</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span></p>

Hotline : 0964003807