Máy chiếu vật thể Samsung SDP 760EX

Thương hiệu: Samsung | Máy chiếu vật thể Samsung, 

Đánh giá

:

Giá

:

12.600.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể Samsung SDP-760EX</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&acirc;n giải chuẩn: Full HD</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hệ Quang: F=2.0, f=5mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&oacute;ng đại: 8X Zoom (Digital 8X)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng chụp h&igrave;nh: Max: : 364 x 257mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ cảm biến: 1/2.8&quot; Qu&eacute;t tiến độ cảm biến h&igrave;nh ảnh CMOS</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng ra t&iacute;n hiệu: UXGA, SXGA, WXGA, XGA v&agrave; HD, USB B-type x 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hệ thống đ&egrave;n Led chiếu s&aacute;ng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đầu quay c&oacute; thể quay từ 0-180 độ.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Khả năng tự động chỉnh n&eacute;t</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;nh năng kết nối m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; truyền ảnh tới m&aacute;y t&iacute;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Quay h&igrave;nh, nhớ v&agrave; gọi h&igrave;nh giao diện kết nối qua khe cắm thẻ SD, hỗ trợ USB 2.0</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Đầu Camera c&oacute; thể gắn với k&iacute;nh hiển vi</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 2.3 Kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng</span></p>

Hotline : 0964003807