Máy chiếu vật thể Samsung SDP 850ST EX

Thương hiệu: Samsung | Máy chiếu vật thể Samsung, 

Đánh giá

:

Giá

:

9.700.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể Samsung SDP-850ST-EX</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Hệ Quang: F=1.5(Wide)~2.1(Tele), f=4.8~67.2mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ Ph&oacute;ng đại: 14X Power Zoom, 3X Digital Zoom</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng chụp h&igrave;nh: Max: 298 x 221 mm, Min: 21.7 x 16.4mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ cảm biến: 1/3&quot; 850,000 Pixels PS CCD</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tự động điều chỉnh mầu sắc của anh&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chế độ chiếu &acirc;m/ dương bản</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ tương Th&iacute;ch PC: XGA ( 1024 x 768) Pixels</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Cổng ra t&iacute;n hiệu: VGA x 1, RS-232 x 1(chỉ kết nối được với m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 5.7 Kg</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh : 12 th&aacute;ng</span></p>

Hotline : 0964003807