Máy chiếu vật thể VERTEX DS615

Thương hiệu: VERTEX | Máy chiếu vật thể VERTEX, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể VERTEX DS615&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- C&ocirc;ng nghệ cảm biến 1/3&quot; CMOS&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Độ phần giải: 8 Megapixel&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Độ ph&oacute;ng đại: 20x( 4xoptical, 5x digital)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Xoay h&igrave;nh: 90, 180, 270&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Số h&igrave;nh ảnh/ gi&acirc;y : 30&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- V&ugrave;ng thu tối đa : A3&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Điều chỉnh Focus : Tự động hoặc bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Độ ph&acirc;n giải đầu ra : VGA:XGA, SXGA,720P, UXGA</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">HDMI:720P,1080P</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Độ ph&acirc;n giải (Chiều ngang) : &ge; 1000TV lines&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- C&acirc;n bằng trắng : Tự động hoặc bằng tay&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Chế độ điều chỉnh m&agrave;u sắc&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Chế độ điều chỉnh độ s&aacute;ng&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Lưu h&igrave;nh ảnh : 400 trực tiếp v&agrave;o bộ nhớ m&aacute;y&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Chế độ quay phim , H&igrave;nh ảnh gương , Chia h&igrave;nh ảnh, Đ&oacute;ng băng h&igrave;nh ảnh , Chế độ văn bản , OSD&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- USB 2.0 : Lưu trữ&times;1, Điều khiển&times;1&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Đầu v&agrave;o: N/A&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Đầu ra: HDMI,VGA&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Điều khiển từ xa : C&oacute; (Điểu khiển ở mọi g&oacute;c độ)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Nguồn s&aacute;ng : LED Light Box&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Nhiệt độ hoạt động : 32&deg;F ~113&deg;F&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- K&iacute;ch thước: (170mm&times;485mm&times;343mm)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Nguồn điện v&agrave;o : 5V DC (qua &Acirc;dapter)&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">- Trọng lượng: 1.3kg</span></p>

Hotline : 0964003807