Máy chiếu vật thể Wanin DV500

Thương hiệu: Wanin | Máy chiếu vật thể Wanin, 

Đánh giá

:

Giá

:

10.500.000₫

12.000.000₫

-12%
Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">M&aacute;y chiếu vật thể Wanin DV500</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">chế độ điều chỉnh m&agrave;u sắc , Điều chỉnh độ s&aacute;ng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chụp h&igrave;nh ảnh:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ghi h&igrave;nh Video (qua phần mềm) , Quay h&igrave;nh (90o, 180o, 270o)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ph&acirc;n chia h&igrave;nh ảnh ,- Đứng h&igrave;nh,- H&igrave;nh trong h&igrave;nh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chỉnh ti&ecirc;u đề,- Chuyển đổi m&agrave;u trắng v&agrave; đen</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chuyển đổi dương bản / &acirc;m bản , Ảnh trong ảnh</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣ văn bản</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bộ cảm biến h&igrave;nh ảnh : 1/3&rdquo; CMOS.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">900 TV Line, Tự động lấy n&eacute;t (focus) hoặc chỉnh tay.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Số điểm ảnh: 5 MegaPixel. ,- Độ ph&acirc;n giải: XGA,SXGA,720P</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tốc độ h&igrave;nh ảnh: 30 khung h&igrave;nh/gi&acirc;y.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Độ ph&oacute;ng ảnh: Power Zoom (22X Optical + 10X Digital) , C&oacute; thể lưu: 18 h&igrave;nh.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">V&ugrave;ng chụp: A3</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điều chỉnh c&acirc;n bằng trắng: Tự động / bằng tay.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Chức năng điều chỉnh độ s&aacute;ng: Tự động / bằng tay</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">CỔNG KẾT NỐI</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;n hiệu ng&otilde; v&agrave;o:VGA x 2, AUDIO x 1, AV x 1 để kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c nguồn h&igrave;nh ảnh kh&aacute;c.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">T&iacute;n hiệu đầu ra: VGA &times; 2, AUDIO &times; 2, MICROPHONE: Built-in, USB 2.0, RS232: &times; 1</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">&Aacute;nh s&aacute;ng: &aacute;nh s&aacute;ng tr&ecirc;n Arm &times; 2 (LED), k&iacute;ch thước lightbox (LED)</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Điện: 12V DC</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">K&iacute;ch thước m&aacute;y: 570mm&times;420mm&times;60mm</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Trọng lượng: 3.5kg.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Bảo h&agrave;nh: 12 Th&aacute;ng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Xuất xứ: Trung Quốc.</span></p>

Hotline : 0964003807