Máy chiếu ViewSonic PG 800HD

Thương hiệu: Viewsonic | Máy Chiếu Viewsonic, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :
Đang cập nhật ...

<p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật<br /> Độ s&aacute;ng : 5000 ANSI Lumens<br /> Độ ph&acirc;n giải : Full HD 1080p (1920x1080)<br /> Hệ số tương phản : 5000:1<br /> Tỉ lệ khung h&igrave;nh : Auto, 4:3, 16:9<br /> Thấu k&iacute;nh : 1.3x<br /> K&iacute;ch thước m&agrave;n chiếu : 30 &quot;- 300&quot;<br /> Khoảng c&aacute;ch chiếu : 0.76m-9.96m<br /> B&oacute;ng đ&egrave;n chiếu : C&ocirc;ng suất: 370 W Tuổi thọ : 2500 giờ.<br /> Cổng kết nối: Computer In (share With Component) : 2 Composite : 1 S-Video : 1 Audio-in (3.5mm) : 2 Audio-in (RCA R/L) : 1 Microphone In : 1 (shared with Audio-in 2) HDMI : 2 (Back &amp; PortALL) 3D VESA (Sync) : 1 Monitor Out : 1 Audio Out (3.5mm) : 1 Speaker : 10W Cube x 2 USB Type A (Power) : 1 (5V2A) USB Type Micro B (Power) : 1 (5V2A Front) 12V Trigger : 1 (3.5mm) IR Out : 1 RS232 : 1 RJ45 : 1 USB Type Mini B (Services) : 1 Wired Remote Control - Out : 1 (Share to top IR)<br /> M&agrave;u sắc : Trắng<br /> K&iacute;ch thước : 470x316x140mm<br /> Trọng lượng : 6.2 (kg)<br /> Phụ kiện : C&aacute;p nguồn<br /> C&aacute;p t&iacute;n hiệu : VGA<br /> Xuất xứ : Trung Quốc<br /> Ch&iacute;nh h&atilde;ng ViewSonic<br /> Bảo h&agrave;nh:Th&acirc;n m&aacute;y 24 th&aacute;ng B&oacute;ng đ&egrave;n 12 th&aacute;ng hoặc 1000 giờ t&ugrave;y theo điều kiện n&agrave;o đến trước.</p>

Hotline : 0964003807