THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

Máy chiếu Sony VPL DX111

-14%
Máy chiếu Sony VPL DX111
Xem nhanh

8.480.000₫

9.900.000₫

Máy chiếu Sony VPL FX37

-30%
Máy chiếu Sony VPL FX37
Xem nhanh

70.000.000₫

100.000.000₫

Máy chiếu Sony VPL FX35

-10%
Máy chiếu Sony VPL FX35
Xem nhanh

72.000.000₫

80.000.000₫

Máy chiếu Optoma ML1500

-3%
Máy chiếu Optoma ML1500
Xem nhanh

25.400.000₫

26.300.000₫

Máy chiếu Optoma ML750

-5%
Máy chiếu Optoma ML750
Xem nhanh

15.600.000₫

16.500.000₫

Máy chiếu Optoma W304M

-3%
Máy chiếu Optoma W304M
Xem nhanh

24.400.000₫

25.100.000₫

Máy chiếu Optoma X304M

-3%
Máy chiếu Optoma X304M
Xem nhanh

22.800.000₫

23.500.000₫

Máy chiếu Optoma X305ST

-3%
Máy chiếu Optoma X305ST
Xem nhanh

28.500.000₫

29.400.000₫

Máy chiếu Optoma EH500

-9%
Máy chiếu Optoma EH500
Xem nhanh

39.000.000₫

43.000.000₫

Máy chiếu Optoma EH300

-6%
Máy chiếu Optoma EH300
Xem nhanh

24.100.000₫

25.600.000₫

Máy chiếu Optoma GT1080

-5%
Máy chiếu Optoma GT1080
Xem nhanh

26.200.000₫

27.600.000₫

Máy chiếu Optoma HD36

-2%
Máy chiếu Optoma HD36
Xem nhanh

32.800.000₫

33.500.000₫

Máy chiếu Optoma HD26

-8%
Máy chiếu Optoma HD26
Xem nhanh

23.100.000₫

25.000.000₫

Máy chiếu Optoma X316

-3%
Máy chiếu Optoma X316
Xem nhanh

9.100.000₫

9.350.000₫

Máy chiếu Optoma S316

-7%
Máy chiếu Optoma S316
Xem nhanh

7.950.000₫

8.590.000₫

Máy chiếu Optoma PS3102

-3%
Máy chiếu Optoma PS3102
Xem nhanh

7.590.000₫

7.790.000₫

Máy chiếu Optoma S312

-11%
Máy chiếu Optoma S312
Xem nhanh

7.900.000₫

8.900.000₫

Máy chiếu Optoma HD200D

-8%
Máy chiếu Optoma HD200D
Xem nhanh

24.500.000₫

26.500.000₫

Máy chiếu đa năng Optoma W341

-7%
Máy chiếu đa năng Optoma W341
Xem nhanh

15.290.000₫

16.500.000₫

Máy chiếu 3D Optoma HD27

Máy chiếu 3D Optoma HD27
Xem nhanh

19.900.000₫

Hotline : 0964003807